japonsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Where can I find the form for ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
When was your [document] issued?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Where was your [document] issued?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
When does your ID expire?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Could you help me fill out the form?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
What documents should I bring for __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
To apply for [document], you must provide at least_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
My [document] has been stolen.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
The information is confidential.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Can you give me a receipt for this application?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

What is your name?
Dotaz na něčí jméno
Could you please tell me your place and date of birth?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Where do you live?
Dotaz na místo bydliště
What is your address?
Dotaz na něcí adresu
What is your citizenship?
Dotaz na něčí občanství
When did you arrive in [country]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Could you please show me your ID?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

My marital status is ___________.
Rodinný stav
single
Rodinný stav
married
Rodinný stav
separated
Rodinný stav
divorced
Rodinný stav
cohabiting
Rodinný stav
in a civil union
Rodinný stav
unmarried partners
Rodinný stav
in a domestic partnership
Rodinný stav
widowed
Rodinný stav
Do you have children?
Dotaz jestliže někdo má děti
Do you have dependents living with you?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
I would like to reunite with my family.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

I would like to register in the city.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
What documents shall I bring?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Are there any registration fees?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
I am here for the domicile registration.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
I would like to apply for a good conduct certificate.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
I would like to apply for a residence permit.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

I would like to ask some questions about the health insurance.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Do I need private health insurance?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
What is covered by the health insurance?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospital fees
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Specialists' fees
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostic tests
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Surgical procedures
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatric treatment
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dental treatments
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Eye care treatment
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Do I need a visa to visit [country]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
How can I extend my visa?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Why has my visa application been rejected?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Can I apply to become a permanent resident?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Do I have to change the license plate of my car?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
I would like to register my vehicle.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Is my driving licence valid here?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
I would like to apply for a provisional driving license.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
I would like to book my __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
theory test
Druh testu
driving test
Druh testu
I would like to change the ____________on my driving license.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
address
Co byste chtěli změnit
name
Co byste chtěli změnit
photo
Co byste chtěli změnit
I would like to add higher categories to my driving license.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
I would like to renew my driving license.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
I would like to replace a ___________ driving license.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
lost
Problém s řidičským průkazem
stolen
Problém s řidičským průkazem
damaged
Problém s řidičským průkazem
I would like to appeal my license suspension.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Where can I register for the [language] test?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
I have a clean criminal record.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
I have the required level of [language].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
What are the fees for citizenship application?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Uvést, občanství svého manžela/manželky