finsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Where can I find the form for ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
When was your [document] issued?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Where was your [document] issued?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
When does your ID expire?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Could you help me fill out the form?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
What documents should I bring for __________ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
To apply for [document], you must provide at least_______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
My [document] has been stolen.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
The information is confidential.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Can you give me a receipt for this application?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

What is your name?
Mikä sinun nimesi on?
Dotaz na něčí jméno
Could you please tell me your place and date of birth?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Where do you live?
Missä sinä asut?
Dotaz na místo bydliště
What is your address?
Mikä sinun osoitteesi on?
Dotaz na něcí adresu
What is your citizenship?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Dotaz na něčí občanství
When did you arrive in [country]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Could you please show me your ID?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

My marital status is ___________.
Minä olen _________.
Rodinný stav
single
naimaton
Rodinný stav
married
naimisissa
Rodinný stav
separated
asumuserossa
Rodinný stav
divorced
eronnut
Rodinný stav
cohabiting
avoliitossa
Rodinný stav
in a civil union
rekisteröidyssä parisuhteessa
Rodinný stav
unmarried partners
parisuhteessa
Rodinný stav
in a domestic partnership
avoliitossa
Rodinný stav
widowed
leski
Rodinný stav
Do you have children?
Onko sinulla lapsia?
Dotaz jestliže někdo má děti
Do you have dependents living with you?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
I would like to reunite with my family.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

I would like to register in the city.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
What documents shall I bring?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Are there any registration fees?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
I am here for the domicile registration.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
I would like to apply for a good conduct certificate.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
I would like to apply for a residence permit.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

I would like to ask some questions about the health insurance.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Do I need private health insurance?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
What is covered by the health insurance?
Mitä vakuutus kattaa?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospital fees
Sairaalakulut
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Specialists' fees
Erikoislääkärikustannukset
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostic tests
Diagnostinen tutkimus
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Surgical procedures
Kirurgiset toimenpiteet
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatric treatment
Psykiatrinen hoito
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dental treatments
Hammashoito
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Eye care treatment
Silmähoito
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Do I need a visa to visit [country]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
How can I extend my visa?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Why has my visa application been rejected?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Can I apply to become a permanent resident?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Do I have to change the license plate of my car?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
I would like to register my vehicle.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Is my driving licence valid here?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
I would like to apply for a provisional driving license.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
I would like to book my __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
theory test
teoriakokeen
Druh testu
driving test
inssiajon
Druh testu
I would like to change the ____________on my driving license.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
address
osoitetta
Co byste chtěli změnit
name
nimeä
Co byste chtěli změnit
photo
kuvaa
Co byste chtěli změnit
I would like to add higher categories to my driving license.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
I would like to renew my driving license.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
I would like to replace a ___________ driving license.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
lost
kadonneen
Problém s řidičským průkazem
stolen
varastetun
Problém s řidičským průkazem
damaged
vaurioituneen
Problém s řidičským průkazem
I would like to appeal my license suspension.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Where can I register for the [language] test?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
I have a clean criminal record.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
I have the required level of [language].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
What are the fees for citizenship application?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Uvést, občanství svého manžela/manželky