dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Where can I find the form for ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
When was your [document] issued?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Where was your [document] issued?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
When does your ID expire?
Hvornår udløber dit ID?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Could you help me fill out the form?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
What documents should I bring for __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
To apply for [document], you must provide at least_______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
My [document] has been stolen.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
The information is confidential.
Informationerne er fortrolige.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Can you give me a receipt for this application?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

What is your name?
Hvad hedder du?
Dotaz na něčí jméno
Could you please tell me your place and date of birth?
Hvor og hvornår er du født?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Where do you live?
Hvor bor du?
Dotaz na místo bydliště
What is your address?
Hvad er din adresse?
Dotaz na něcí adresu
What is your citizenship?
Hvad er dit statsborgerskab?
Dotaz na něčí občanství
When did you arrive in [country]?
Hvornår ankom du til [land]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Could you please show me your ID?
Må jeg se dit ID?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

My marital status is ___________.
Jeg er ___________.
Rodinný stav
single
single
Rodinný stav
married
gift
Rodinný stav
separated
separeret
Rodinný stav
divorced
fraskilt
Rodinný stav
cohabiting
samlevende
Rodinný stav
in a civil union
i et indregistreret parforhold
Rodinný stav
unmarried partners
ugifte partnere
Rodinný stav
in a domestic partnership
i et indenlandsk parforhold
Rodinný stav
widowed
enke
Rodinný stav
Do you have children?
Har du børn?
Dotaz jestliže někdo má děti
Do you have dependents living with you?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
I would like to reunite with my family.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

I would like to register in the city.
Jeg vil gerne registreres i byen
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
What documents shall I bring?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Are there any registration fees?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
I am here for the domicile registration.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
I would like to apply for a good conduct certificate.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
I would like to apply for a residence permit.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

I would like to ask some questions about the health insurance.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Do I need private health insurance?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
What is covered by the health insurance?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospital fees
Hospitalsgebyrer
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Specialists' fees
Speciallægegebyrer
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostic tests
Diagnosetests
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Surgical procedures
Kirurgiske indgreb
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatric treatment
Psykiatrisk behandling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dental treatments
Tandbehandlinger
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Eye care treatment
Øjenbehandlinger
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Do I need a visa to visit [country]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
How can I extend my visa?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Why has my visa application been rejected?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Can I apply to become a permanent resident?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Do I have to change the license plate of my car?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
I would like to register my vehicle.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Is my driving licence valid here?
Er mit kørekort gyldigt her?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
I would like to apply for a provisional driving license.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
I would like to book my __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
theory test
teoritest
Druh testu
driving test
køreprøve
Druh testu
I would like to change the ____________on my driving license.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
address
adressen
Co byste chtěli změnit
name
navnet
Co byste chtěli změnit
photo
billedet
Co byste chtěli změnit
I would like to add higher categories to my driving license.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
I would like to renew my driving license.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
I would like to replace a ___________ driving license.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
lost
mistet
Problém s řidičským průkazem
stolen
stjålet
Problém s řidičským průkazem
damaged
beskadiget
Problém s řidičským průkazem
I would like to appeal my license suspension.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Where can I register for the [language] test?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
I have a clean criminal record.
Jeg har en ren straffeattest
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
I have the required level of [language].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
What are the fees for citizenship application?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Uvést, občanství svého manžela/manželky