švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Bydlení

Bydlení - Pronájem

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Jag vill hyra en/ett ________.
Uvádět, že si chcete něco pronajmout
ห้องพัก
rum
Druh ubytování
แฟลต / ห้องชุด
lägenhet
Druh ubytování
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
enrumslägenhet
Druh ubytování
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
fristående hus/villa
Druh ubytování
บ้านแฝด
parhus
Druh ubytování
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
radhus
Druh ubytování
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Hur mycket är hyran per månad?
Dotaz, kolik stojí nájem
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Ingår driftskostnader?
Dotaz, jestli jsou účty za vodu a elektřinu zahrnuty v ceně
เงินมัดจำคือเท่าไร
Hur mycket är depositionen?
Dotaz o záloze
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
När kan jag komma för en visning?
Dotaz, kde se můžete přijít podívat na dané ubytování
ห้องชุด ________________
Lägenheten är_________.
Uvést, jestli dané ubytování je zařízeno nebo ne
ได้รับการตกแต่งแล้ว
möblerad
Stav bytu
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
omöblerad
Stav bytu
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Är husdjur tillåtna?
Dotaz, jestli jsou povolená zvířata
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Hur byter jag energileverantör?
Dotaz, jak je možné změnit dodavatele energie
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Hur många andra personer bor i lägenheten?
Dotaz, kolik dalších lidí žije v bytě
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
Dotaz, kolik lidí se již přišlo podívat na byt
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
Dotaz, jestli se můžete podívat na kontroly elektrické a plynové instalace
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Hur länge är kontraktet?
Dotaz, na jak dlouho je nájemní doba
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
Dotaz, jestli se vyskytly neshody mezi sousedy
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Vilka renovationer har gjorts?
Dotaz, jaké renovace byly udělány
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
Dotaz, jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
När var ledningarna senast omkopplade?
Dotaz, kdy v bytě byla naposledy předělány elektrické obvody
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
Dotaz, kdo bydlí v bytě nad/po/vedle nás
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Finns det en parkeringsplats för min bil?
Dotaz, jestli je tam parkovací místo pro auto
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Har någon blivit mördad här?
Dotaz, jestliže byl tady někdo zavražděn
___________ ใช้งานได้ไหม
Fungerar ______?
Dotaz, jestli všechno funguje
ท่อประปา
rörläggningen
Vybavení
เครื่องทำความร้อน
värmesystemet
Vybavení
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
Dotaz, kdo má na starost opravy
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Var är gas- och elmätarna?
Dotaz, kde jsou plynoměry a elektroměry
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
Dotaz, jestli jsou dostupné pokyny a zárukční listy na elektrické spotřebiče
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
Dotaz, kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Var är termostaten?
Dotaz, jestli se můžete podívat na termostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
Dotaz, jestli se můžete podívat na certifikát o bezpečnosti plynu

Bydlení - Nákup

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Hur många har budat på huset?
Dotaz, kolik nabídek měl daný dům
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Hur länge har huset varit på marknaden?
Dotaz, jak dlouho byl dům na realitním trhu
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Varför säljer ägarna huset?
Dotaz, proč se tento dům prodává
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Hur länge har säljarna bott här?
Dotaz, jak dlouho prodejec žil v daném domě
การขายรวมอะไรบ้าง
Var är inkluderat i köpet?
Dotaz, co je zahruté v prodeji
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
Dotaz, jestli se vyskytly nějaké problémy s podlahou domu
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
Dotaz, jestli je možné najít levnější převod vlastnictví nemovitosti
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
Dotaz, jaké jsou rozvojové projekty pro tuto oblast
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Kan du ta bort huset för marknaden?
Dotaz, jestli daný dům může být stáhnut z realitního trhu
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili kachličky do kuchyně a koupelny
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili vystavěný nábytek