rumunsky | Fráze - Život v zahraničí | Bydlení

Bydlení - Pronájem

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Caut un _______________ de închiriat.
Uvádět, že si chcete něco pronajmout
ห้องพัก
cameră
Druh ubytování
แฟลต / ห้องชุด
apartament
Druh ubytování
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
garsonieră / apartament
Druh ubytování
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
casă detașată
Druh ubytování
บ้านแฝด
casă semi-detașată
Druh ubytování
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
casă cu teresă
Druh ubytování
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Cât costă chiria pe lună?
Dotaz, kolik stojí nájem
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Sunt utilitățile incluse?
Dotaz, jestli jsou účty za vodu a elektřinu zahrnuty v ceně
เงินมัดจำคือเท่าไร
Cât este depozitul?
Dotaz o záloze
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Când pot veni să văd locuința?
Dotaz, kde se můžete přijít podívat na dané ubytování
ห้องชุด ________________
Apartamentul este ________________.
Uvést, jestli dané ubytování je zařízeno nebo ne
ได้รับการตกแต่งแล้ว
mobilat
Stav bytu
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
nemobilat
Stav bytu
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Sunt permise animalele de companie?
Dotaz, jestli jsou povolená zvířata
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Cum pot schimba furnizorul de energie?
Dotaz, jak je možné změnit dodavatele energie
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Câți chiriași locuiesc în apartament?
Dotaz, kolik dalších lidí žije v bytě
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Câte persoane au văzut apartamentul?
Dotaz, kolik lidí se již přišlo podívat na byt
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Pot vedea revizia instalației electrice și de gaz?
Dotaz, jestli se můžete podívat na kontroly elektrické a plynové instalace
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Cât durează contractul de închiriere?
Dotaz, na jak dlouho je nájemní doba
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
A existat vreun conflict cu vecinii?
Dotaz, jestli se vyskytly neshody mezi sousedy
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Ce ronovări s-au făcut?
Dotaz, jaké renovace byly udělány
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Întreabă câți ani are boilerul și când i s-a făcut ultima dată inspecția?
Dotaz, jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Când a fost reînnoită ultima dată instalația electrică?
Dotaz, kdy v bytě byla naposledy předělány elektrické obvody
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Cine locuiește deasupra/dedejos/de alături?
Dotaz, kdo bydlí v bytě nad/po/vedle nás
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Aveți loc de parcare?
Dotaz, jestli je tam parkovací místo pro auto
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
A fost cineva asasinat aici?
Dotaz, jestliže byl tady někdo zavražděn
___________ ใช้งานได้ไหม
Funcționează ___________?
Dotaz, jestli všechno funguje
ท่อประปา
conductele
Vybavení
เครื่องทำความร้อน
încâlzirea
Vybavení
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Proprietarul se ocupă de repații?
Dotaz, kdo má na starost opravy
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Unde se află contorul de gaz și cel electric?
Dotaz, kde jsou plynoměry a elektroměry
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Aveți garanție și manuale de instrucție pentru electronice?
Dotaz, jestli jsou dostupné pokyny a zárukční listy na elektrické spotřebiče
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
La ce companie aveți contract la electricitate, Internet și telefon fix?
Dotaz, kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Unde este termostatul?
Dotaz, jestli se můžete podívat na termostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Pot vedea certificatul de siguranță al instalației de gaz?
Dotaz, jestli se můžete podívat na certifikát o bezpečnosti plynu

Bydlení - Nákup

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Câte oferte a avut casa până acum?
Dotaz, kolik nabídek měl daný dům
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
De cât timp este pe piață?
Dotaz, jak dlouho byl dům na realitním trhu
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
De ce se mută cei care vând casa?
Dotaz, proč se tento dům prodává
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Cât timp au locuit cei care vând în această casă?
Dotaz, jak dlouho prodejec žil v daném domě
การขายรวมอะไรบ้าง
Ce este inclus în vânzare?
Dotaz, co je zahruté v prodeji
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Au fost probleme cu alunecarea de teren?
Dotaz, jestli se vyskytly nějaké problémy s podlahou domu
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
E posibil să găsim o variantă mai ieftină a transferului?
Dotaz, jestli je možné najít levnější převod vlastnictví nemovitosti
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Ce se va construi în această zonă în viitor?
Dotaz, jaké jsou rozvojové projekty pro tuto oblast
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Puteți retrage casa de pe piață pentru a mi-o rezerva?
Dotaz, jestli daný dům může být stáhnut z realitního trhu
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
De unde au fost cumpărate gresia și faianța din baie și bucătărie?
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili kachličky do kuchyně a koupelny
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
De unde a fost cumpărată mobila așa fixă, de exemplu, dulapurile de bucătărie?
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili vystavěný nábytek