nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Bydlení

Bydlení - Pronájem

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Ik zou graag _______________ huren.
Uvádět, že si chcete něco pronajmout
ห้องพัก
een kamer
Druh ubytování
แฟลต / ห้องชุด
een appartement
Druh ubytování
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
een studio
Druh ubytování
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
een vrijstaande woning
Druh ubytování
บ้านแฝด
een half-open bebouwing
Druh ubytování
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
een gesloten bebouwing
Druh ubytování
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Hoeveel is de maandelijkse huur?
Dotaz, kolik stojí nájem
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Zijn alle kosten inbegrepen?
Dotaz, jestli jsou účty za vodu a elektřinu zahrnuty v ceně
เงินมัดจำคือเท่าไร
Hoeveel is de borg?
Dotaz o záloze
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Wanneer kan ik de huisvesting komen bekijken?
Dotaz, kde se můžete přijít podívat na dané ubytování
ห้องชุด ________________
Het appartement is ________________.
Uvést, jestli dané ubytování je zařízeno nebo ne
ได้รับการตกแต่งแล้ว
gemeubileerd
Stav bytu
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
ongemeubileerd
Stav bytu
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Zijn huisdieren toegestaan?
Dotaz, jestli jsou povolená zvířata
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Hoe kan ik wisselen van energieleverancier?
Dotaz, jak je možné změnit dodavatele energie
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Hoeveel andere huurders zijn er in het appartement?
Dotaz, kolik dalších lidí žije v bytě
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest?
Dotaz, kolik lidí se již přišlo podívat na byt
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Kan ik de meterstanden bekijken?
Dotaz, jestli se můžete podívat na kontroly elektrické a plynové instalace
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Hoe lang is de huurperiode?
Dotaz, na jak dlouho je nájemní doba
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de buren?
Dotaz, jestli se vyskytly neshody mezi sousedy
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Welke renovaties zijn er al gedaan?
Dotaz, jaké renovace byly udělány
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Hoe oud is de boiler en wanneer werd deze het laatst geïnspecteerd?
Dotaz, jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Wanneer werd de elektriciteit het laatst bekabeld?
Dotaz, kdy v bytě byla naposledy předělány elektrické obvody
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij?
Dotaz, kdo bydlí v bytě nad/po/vedle nás
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Is er een parkeerplaats inclusief in de huur?
Dotaz, jestli je tam parkovací místo pro auto
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Werd hier ooit iemand vermoord?
Dotaz, jestliže byl tady někdo zavražděn
___________ ใช้งานได้ไหม
Werkt ___________ ?
Dotaz, jestli všechno funguje
ท่อประปา
het sanitair
Vybavení
เครื่องทำความร้อน
de verwarming
Vybavení
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Is de huurbaas verantwoordelijk voor de reparaties?
Dotaz, kdo má na starost opravy
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters?
Dotaz, kde jsou plynoměry a elektroměry
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Heeft u handleidingen of garanties op elektrische toestellen?
Dotaz, jestli jsou dostupné pokyny a zárukční listy na elektrické spotřebiče
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Wie is de leverancier voor energie, internet en telefonie?
Dotaz, kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Waar is de thermostaat?
Dotaz, jestli se můžete podívat na termostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien?
Dotaz, jestli se můžete podívat na certifikát o bezpečnosti plynu

Bydlení - Nákup

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen?
Dotaz, kolik nabídek měl daný dům
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Hoe lang staat het huis al te koop?
Dotaz, jak dlouho byl dům na realitním trhu
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Waarom verkopen de eigenaars dit?
Dotaz, proč se tento dům prodává
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond?
Dotaz, jak dlouho prodejec žil v daném domě
การขายรวมอะไรบ้าง
Wat is inbegrepen in de verkoop?
Dotaz, co je zahruté v prodeji
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Zijn er al verzakkingsproblemen geweest?
Dotaz, jestli se vyskytly nějaké problémy s podlahou domu
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Is er een mogelijkheid tot goedkopere transfers?
Dotaz, jestli je možné najít levnější převod vlastnictví nemovitosti
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd worden?
Dotaz, jaké jsou rozvojové projekty pro tuto oblast
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Kan u het huis van de markt halen?
Dotaz, jestli daný dům může být stáhnut z realitního trhu
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Waar komen de tegels van de keuken en de badkamer van?
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili kachličky do kuchyně a koupelny
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Waar kwam het vaste meubilair van zoals bijvoorbeeld de keukenkasten?
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili vystavěný nábytek