německy | Fráze - Život v zahraničí | Bydlení

Bydlení - Pronájem

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Ich möchte _________________ mieten.
Uvádět, že si chcete něco pronajmout
ห้องพัก
ein Zimmer
Druh ubytování
แฟลต / ห้องชุด
eine Wohnung/ ein Apartment
Druh ubytování
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
ein Studioapartment
Druh ubytování
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
ein Einfamilienhaus
Druh ubytování
บ้านแฝด
ein Doppelhaus
Druh ubytování
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
ein Reihenhaus
Druh ubytování
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Wie viel beträgt die Miete pro Monat?
Dotaz, kolik stojí nájem
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Sind die Nebenkosten inbegriffen?
Dotaz, jestli jsou účty za vodu a elektřinu zahrnuty v ceně
เงินมัดจำคือเท่าไร
Wie hoch ist die Kaution?
Dotaz o záloze
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Wann kann ich zur Besichtigung kommen?
Dotaz, kde se můžete přijít podívat na dané ubytování
ห้องชุด ________________
Das Apartment ist_____________.
Uvést, jestli dané ubytování je zařízeno nebo ne
ได้รับการตกแต่งแล้ว
möbliert
Stav bytu
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
unmöbliert
Stav bytu
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Sind Haustiere erlaubt?
Dotaz, jestli jsou povolená zvířata
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Wie kann ich die Energieversorgung wechseln?
Dotaz, jak je možné změnit dodavatele energie
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Wie viele Mitbewohner leben im Apartment?
Dotaz, kolik dalších lidí žije v bytě
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Wie viele Besichtigungen gab es schon?
Dotaz, kolik lidí se již přišlo podívat na byt
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Kann ich die Zählerstände sehen?
Dotaz, jestli se můžete podívat na kontroly elektrické a plynové instalace
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Wie lange gilt der Mietvertrag?
Dotaz, na jak dlouho je nájemní doba
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Gab es Konflikte in der Nachbarschaft?
Dotaz, jestli se vyskytly neshody mezi sousedy
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Was wurde renoviert?
Dotaz, jaké renovace byly udělány
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Wie alt ist der Heizungsboiler und wann wurde er zuletzt überprüft?
Dotaz, jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Wann wurde die Elektrik zuletzt erneuert?
Dotaz, kdy v bytě byla naposledy předělány elektrické obvody
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Wer wohnt über mir/unter mir/ nebenan?
Dotaz, kdo bydlí v bytě nad/po/vedle nás
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Gehört ein Parkplatz dazu?
Dotaz, jestli je tam parkovací místo pro auto
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Wurde hier schon mal jemand ermordet?
Dotaz, jestliže byl tady někdo zavražděn
___________ ใช้งานได้ไหม
Funktionieren____________?
Dotaz, jestli všechno funguje
ท่อประปา
die Abflussrohre
Vybavení
เครื่องทำความร้อน
die Heizungsanlagen
Vybavení
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Ist der Besitzer für Reparaturen zuständig?
Dotaz, kdo má na starost opravy
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Wo sind die Gas- und Stromzähler?
Dotaz, kde jsou plynoměry a elektroměry
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Haben Sie Bedienungsanleitungen oder Garantiebescheinigungen für die elektrischen Geräte?
Dotaz, jestli jsou dostupné pokyny a zárukční listy na elektrické spotřebiče
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Wer ist für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig?
Dotaz, kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Wo ist der Thermostat?
Dotaz, jestli se můžete podívat na termostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Kann ich das Gas-Sicherheitszertifikat sehen?
Dotaz, jestli se můžete podívat na certifikát o bezpečnosti plynu

Bydlení - Nákup

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Wie viele Kaufangebote hat es schon gegeben?
Dotaz, kolik nabídek měl daný dům
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Wie lange ist das Haus schon auf dem Markt?
Dotaz, jak dlouho byl dům na realitním trhu
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Warum verkaufen die Besitzer?
Dotaz, proč se tento dům prodává
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Wie lange haben die Vorbesitzer hier gelebt?
Dotaz, jak dlouho prodejec žil v daném domě
การขายรวมอะไรบ้าง
Was ist im Verkauf mit inbegriffen?
Dotaz, co je zahruté v prodeji
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Gibt es hier Probleme mit absackenden Böden?
Dotaz, jestli se vyskytly nějaké problémy s podlahou domu
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Ist eine günstigere Art der Umschreibung möglich?
Dotaz, jestli je možné najít levnější převod vlastnictví nemovitosti
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Was wird hier in Zukunft noch gebaut?
Dotaz, jaké jsou rozvojové projekty pro tuto oblast
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Können Sie das Haus vom Markt nehmen und für mich als potentiellen Käufer reservieren?
Dotaz, jestli daný dům může být stáhnut z realitního trhu
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Von welchem Anbieter stammen die Küchen- und Badezimmerfliesen?
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili kachličky do kuchyně a koupelny
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Wo kommen die Einbaumöbel wie zB. Küchenschränke her?
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili vystavěný nábytek