esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Bydlení

Bydlení - Pronájem

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Mi serĉas _______________ por lui.
Uvádět, že si chcete něco pronajmout
ห้องพัก
ĉambron
Druh ubytování
แฟลต / ห้องชุด
apartamenton
Druh ubytování
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
studĉambron
Druh ubytování
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
izolite starantan domon
Druh ubytování
บ้านแฝด
partizolite starantan domon
Druh ubytování
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
vicdomon
Druh ubytování
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Kiom estas la monate lupago?
Dotaz, kolik stojí nájem
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Ĉu estas utilecoj inkludata?
Dotaz, jestli jsou účty za vodu a elektřinu zahrnuty v ceně
เงินมัดจำคือเท่าไร
Kiom estas la deponejo?
Dotaz o záloze
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Kiam mi povas veni por spektado?
Dotaz, kde se můžete přijít podívat na dané ubytování
ห้องชุด ________________
La apartamento estas _____________.
Uvést, jestli dané ubytování je zařízeno nebo ne
ได้รับการตกแต่งแล้ว
meblita
Stav bytu
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
nemeblita
Stav bytu
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Ĉu estas dombestoj permesataj?
Dotaz, jestli jsou povolená zvířata
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?
Dotaz, jak je možné změnit dodavatele energie
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?
Dotaz, kolik dalších lidí žije v bytě
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Kiom da personoj jam videblis la apartamenton
Dotaz, kolik lidí se již přišlo podívat na byt
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj?
Dotaz, jestli se můžete podívat na kontroly elektrické a plynové instalace
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Kiom longa estas la lizkontrakto?
Dotaz, na jak dlouho je nájemní doba
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?
Dotaz, jestli se vyskytly neshody mezi sousedy
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Kio renovigadoj estis faritaj?
Dotaz, jaké renovace byly udělány
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste inspektita?
Dotaz, jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?
Dotaz, kdy v bytě byla naposledy předělány elektrické obvody
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Kiu vivas supre/malsupre/apude?
Dotaz, kdo bydlí v bytě nad/po/vedle nás
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Ĉu estas parkadospaco?
Dotaz, jestli je tam parkovací místo pro auto
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Ĉu iu iam murdis tie?
Dotaz, jestliže byl tady někdo zavražděn
___________ ใช้งานได้ไหม
Ĉu _____________ funkcias?
Dotaz, jestli všechno funguje
ท่อประปา
la dukto
Vybavení
เครื่องทำความร้อน
la hejtado
Vybavení
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?
Dotaz, kdo má na starost opravy
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?
Dotaz, kde jsou plynoměry a elektroměry
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj?
Dotaz, jestli jsou dostupné pokyny a zárukční listy na elektrické spotřebiče
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon?
Dotaz, kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Kie estas la termostato?
Dotaz, jestli se můžete podívat na termostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?
Dotaz, jestli se můžete podívat na certifikát o bezpečnosti plynu

Bydlení - Nákup

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Kiom da proponoj jam havis?
Dotaz, kolik nabídek měl daný dům
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Kiom longe ĝi estis sur la merkato?
Dotaz, jak dlouho byl dům na realitním trhu
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Kial la vendistoj movas?
Dotaz, proč se tento dům prodává
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Kiom longe la vendisto vivis tie?
Dotaz, jak dlouho prodejec žil v daném domě
การขายรวมอะไรบ้าง
Kio inkluzivas en la vendo?
Dotaz, co je zahruté v prodeji
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Ĉu estis ia sinkadoproblemo?
Dotaz, jestli se vyskytly nějaké problémy s podlahou domu
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?
Dotaz, jestli je možné najít levnější převod vlastnictví nemovitosti
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?
Dotaz, jaké jsou rozvojové projekty pro tuto oblast
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?
Dotaz, jestli daný dům může být stáhnut z realitního trhu
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili kachličky do kuchyně a koupelny
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili vystavěný nábytek