thajsky | Fráze - Život v zahraničí | Bydlení

Bydlení - Pronájem

Caut un _______________ de închiriat.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Uvádět, že si chcete něco pronajmout
cameră
ห้องพัก
Druh ubytování
apartament
แฟลต / ห้องชุด
Druh ubytování
garsonieră / apartament
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Druh ubytování
casă detașată
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Druh ubytování
casă semi-detașată
บ้านแฝด
Druh ubytování
casă cu teresă
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Druh ubytování
Cât costă chiria pe lună?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Dotaz, kolik stojí nájem
Sunt utilitățile incluse?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Dotaz, jestli jsou účty za vodu a elektřinu zahrnuty v ceně
Cât este depozitul?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Dotaz o záloze
Când pot veni să văd locuința?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Dotaz, kde se můžete přijít podívat na dané ubytování
Apartamentul este ________________.
ห้องชุด ________________
Uvést, jestli dané ubytování je zařízeno nebo ne
mobilat
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Stav bytu
nemobilat
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Stav bytu
Sunt permise animalele de companie?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Dotaz, jestli jsou povolená zvířata
Cum pot schimba furnizorul de energie?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Dotaz, jak je možné změnit dodavatele energie
Câți chiriași locuiesc în apartament?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Dotaz, kolik dalších lidí žije v bytě
Câte persoane au văzut apartamentul?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Dotaz, kolik lidí se již přišlo podívat na byt
Pot vedea revizia instalației electrice și de gaz?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Dotaz, jestli se můžete podívat na kontroly elektrické a plynové instalace
Cât durează contractul de închiriere?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Dotaz, na jak dlouho je nájemní doba
A existat vreun conflict cu vecinii?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Dotaz, jestli se vyskytly neshody mezi sousedy
Ce ronovări s-au făcut?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Dotaz, jaké renovace byly udělány
Întreabă câți ani are boilerul și când i s-a făcut ultima dată inspecția?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Dotaz, jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován
Când a fost reînnoită ultima dată instalația electrică?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Dotaz, kdy v bytě byla naposledy předělány elektrické obvody
Cine locuiește deasupra/dedejos/de alături?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Dotaz, kdo bydlí v bytě nad/po/vedle nás
Aveți loc de parcare?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Dotaz, jestli je tam parkovací místo pro auto
A fost cineva asasinat aici?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Dotaz, jestliže byl tady někdo zavražděn
Funcționează ___________?
___________ ใช้งานได้ไหม
Dotaz, jestli všechno funguje
conductele
ท่อประปา
Vybavení
încâlzirea
เครื่องทำความร้อน
Vybavení
Proprietarul se ocupă de repații?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Dotaz, kdo má na starost opravy
Unde se află contorul de gaz și cel electric?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Dotaz, kde jsou plynoměry a elektroměry
Aveți garanție și manuale de instrucție pentru electronice?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Dotaz, jestli jsou dostupné pokyny a zárukční listy na elektrické spotřebiče
La ce companie aveți contract la electricitate, Internet și telefon fix?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Dotaz, kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání
Unde este termostatul?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Dotaz, jestli se můžete podívat na termostat
Pot vedea certificatul de siguranță al instalației de gaz?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Dotaz, jestli se můžete podívat na certifikát o bezpečnosti plynu

Bydlení - Nákup

Câte oferte a avut casa până acum?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Dotaz, kolik nabídek měl daný dům
De cât timp este pe piață?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Dotaz, jak dlouho byl dům na realitním trhu
De ce se mută cei care vând casa?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Dotaz, proč se tento dům prodává
Cât timp au locuit cei care vând în această casă?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Dotaz, jak dlouho prodejec žil v daném domě
Ce este inclus în vânzare?
การขายรวมอะไรบ้าง
Dotaz, co je zahruté v prodeji
Au fost probleme cu alunecarea de teren?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Dotaz, jestli se vyskytly nějaké problémy s podlahou domu
E posibil să găsim o variantă mai ieftină a transferului?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Dotaz, jestli je možné najít levnější převod vlastnictví nemovitosti
Ce se va construi în această zonă în viitor?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Dotaz, jaké jsou rozvojové projekty pro tuto oblast
Puteți retrage casa de pe piață pentru a mi-o rezerva?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Dotaz, jestli daný dům může být stáhnut z realitního trhu
De unde au fost cumpărate gresia și faianța din baie și bucătărie?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili kachličky do kuchyně a koupelny
De unde a fost cumpărată mobila așa fixă, de exemplu, dulapurile de bucătărie?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili vystavěný nábytek