japonsky | Fráze - Život v zahraničí | Bydlení

Bydlení - Pronájem

Je voudrais louer _______.
Uvádět, že si chcete něco pronajmout
une chambre
Druh ubytování
un appartement
Druh ubytování
un studio
Druh ubytování
une maison individuelle
Druh ubytování
une maison jumelée
Druh ubytování
une maison mitoyenne
Druh ubytování
Combien coûte le loyer par mois ?
Dotaz, kolik stojí nájem
Les charges sont-elles inclues ?
Dotaz, jestli jsou účty za vodu a elektřinu zahrnuty v ceně
Quel est le montant de la caution ?
Dotaz o záloze
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
Dotaz, kde se můžete přijít podívat na dané ubytování
L'appartement est ____________.
Uvést, jestli dané ubytování je zařízeno nebo ne
meublé
Stav bytu
non meublé
Stav bytu
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
Dotaz, jestli jsou povolená zvířata
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
Dotaz, jak je možné změnit dodavatele energie
Combien de personnes partagent ce logement ?
Dotaz, kolik dalších lidí žije v bytě
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
Dotaz, kolik lidí se již přišlo podívat na byt
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
Dotaz, jestli se můžete podívat na kontroly elektrické a plynové instalace
Pour combien de temps louez-vous ?
Dotaz, na jak dlouho je nájemní doba
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
Dotaz, jestli se vyskytly neshody mezi sousedy
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
Dotaz, jaké renovace byly udělány
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
Dotaz, jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
Dotaz, kdy v bytě byla naposledy předělány elektrické obvody
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
Dotaz, kdo bydlí v bytě nad/po/vedle nás
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
Dotaz, jestli je tam parkovací místo pro auto
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
Dotaz, jestliže byl tady někdo zavražděn
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
Dotaz, jestli všechno funguje
la plomberie
Vybavení
le chauffage
Vybavení
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
Dotaz, kdo má na starost opravy
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
Dotaz, kde jsou plynoměry a elektroměry
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
Dotaz, jestli jsou dostupné pokyny a zárukční listy na elektrické spotřebiče
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
Dotaz, kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání
Où est le thermostat ?
Dotaz, jestli se můžete podívat na termostat
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
Dotaz, jestli se můžete podívat na certifikát o bezpečnosti plynu

Bydlení - Nákup

Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
Dotaz, kolik nabídek měl daný dům
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
Dotaz, jak dlouho byl dům na realitním trhu
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
Dotaz, proč se tento dům prodává
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
Dotaz, jak dlouho prodejec žil v daném domě
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
Dotaz, co je zahruté v prodeji
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
Dotaz, jestli se vyskytly nějaké problémy s podlahou domu
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
Dotaz, jestli je možné najít levnější převod vlastnictví nemovitosti
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
Dotaz, jaké jsou rozvojové projekty pro tuto oblast
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
Dotaz, jestli daný dům může být stáhnut z realitního trhu
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili kachličky do kuchyně a koupelny
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili vystavěný nábytek