čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Bydlení

Bydlení - Pronájem

Je voudrais louer _______.
我在寻找租用 _______________ 。
Uvádět, že si chcete něco pronajmout
une chambre
房间
Druh ubytování
un appartement
公寓
Druh ubytování
un studio
单人套间
Druh ubytování
une maison individuelle
独立住宅
Druh ubytování
une maison jumelée
半独立住宅
Druh ubytování
une maison mitoyenne
排屋
Druh ubytování
Combien coûte le loyer par mois ?
每月租金多少?
Dotaz, kolik stojí nájem
Les charges sont-elles inclues ?
请问电气水费包含在月租里面吗?
Dotaz, jestli jsou účty za vodu a elektřinu zahrnuty v ceně
Quel est le montant de la caution ?
押金多少?
Dotaz o záloze
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
我什么时候可以过来看房?
Dotaz, kde se můžete přijít podívat na dané ubytování
L'appartement est ____________.
这间公寓________________。
Uvést, jestli dané ubytování je zařízeno nebo ne
meublé
提供家具
Stav bytu
non meublé
不提供家具
Stav bytu
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
请问可以养宠物吗?
Dotaz, jestli jsou povolená zvířata
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
我如何更换能源供应商?
Dotaz, jak je možné změnit dodavatele energie
Combien de personnes partagent ce logement ?
这间公寓里还有几个租客呢?
Dotaz, kolik dalších lidí žije v bytě
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
有多少人已经看过这间公寓了?
Dotaz, kolik lidí se již přišlo podívat na byt
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
我能否看一看电气安装检查表/报告?
Dotaz, jestli se můžete podívat na kontroly elektrické a plynové instalace
Pour combien de temps louez-vous ?
请问租期多久?
Dotaz, na jak dlouho je nájemní doba
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
请问邻居相处和睦吗?
Dotaz, jestli se vyskytly neshody mezi sousedy
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
请问有哪些地方重新装修过?
Dotaz, jaké renovace byly udělány
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
请问热水器使用多久了,以及上一次检查是何时?
Dotaz, jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
请问上一次公寓重组电路是何时?
Dotaz, kdy v bytě byla naposledy předělány elektrické obvody
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁?
Dotaz, kdo bydlí v bytě nad/po/vedle nás
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
请问包含停车位吗?
Dotaz, jestli je tam parkovací místo pro auto
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
这里有发生过命案吗?
Dotaz, jestliže byl tady někdo zavražděn
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
请问___________能正常运作吗?
Dotaz, jestli všechno funguje
la plomberie
水管设备
Vybavení
le chauffage
暖气
Vybavení
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
请问房东负责维修吗?
Dotaz, kdo má na starost opravy
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
请问煤气表和电表在哪里?
Dotaz, kde jsou plynoměry a elektroměry
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
你有电器使用手册和保修卡吗?
Dotaz, jestli jsou dostupné pokyny a zárukční listy na elektrické spotřebiče
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
请问谁提供能源、宽带和固定电话?
Dotaz, kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání
Où est le thermostat ?
温度调节器在哪里?
Dotaz, jestli se můžete podívat na termostat
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
我可以看看煤气安全证明书吗?
Dotaz, jestli se můžete podívat na certifikát o bezpečnosti plynu

Bydlení - Nákup

Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
这个房子有多少人愿意买?
Dotaz, kolik nabídek měl daný dům
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
请问这个房子待价而沽多久了?
Dotaz, jak dlouho byl dům na realitním trhu
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
请问房主为什么要卖房呢?
Dotaz, proč se tento dům prodává
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
请问房主在这里居住多久了?
Dotaz, jak dlouho prodejec žil v daném domě
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
请问哪些包含在售价里?
Dotaz, co je zahruté v prodeji
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
请问是否有沉降问题?
Dotaz, jestli se vyskytly nějaké problémy s podlahou domu
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
请问有无便宜点的房产所有权转让?
Dotaz, jestli je možné najít levnější převod vlastnictví nemovitosti
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
请问这片区域未来有哪些发展项目?
Dotaz, jaké jsou rozvojové projekty pro tuto oblast
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
您能把这个房子从卖房市场上下架吗?
Dotaz, jestli daný dům může být stáhnut z realitního trhu
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖?
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili kachličky do kuchyně a koupelny
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
请问前任房主在哪里购买的家具,比如碗柜?
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili vystavěný nábytek