švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Bydlení

Bydlení - Pronájem

Mi serĉas _______________ por lui.
Jag vill hyra en/ett ________.
Uvádět, že si chcete něco pronajmout
ĉambron
rum
Druh ubytování
apartamenton
lägenhet
Druh ubytování
studĉambron
enrumslägenhet
Druh ubytování
izolite starantan domon
fristående hus/villa
Druh ubytování
partizolite starantan domon
parhus
Druh ubytování
vicdomon
radhus
Druh ubytování
Kiom estas la monate lupago?
Hur mycket är hyran per månad?
Dotaz, kolik stojí nájem
Ĉu estas utilecoj inkludata?
Ingår driftskostnader?
Dotaz, jestli jsou účty za vodu a elektřinu zahrnuty v ceně
Kiom estas la deponejo?
Hur mycket är depositionen?
Dotaz o záloze
Kiam mi povas veni por spektado?
När kan jag komma för en visning?
Dotaz, kde se můžete přijít podívat na dané ubytování
La apartamento estas _____________.
Lägenheten är_________.
Uvést, jestli dané ubytování je zařízeno nebo ne
meblita
möblerad
Stav bytu
nemeblita
omöblerad
Stav bytu
Ĉu estas dombestoj permesataj?
Är husdjur tillåtna?
Dotaz, jestli jsou povolená zvířata
Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?
Hur byter jag energileverantör?
Dotaz, jak je možné změnit dodavatele energie
Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?
Hur många andra personer bor i lägenheten?
Dotaz, kolik dalších lidí žije v bytě
Kiom da personoj jam videblis la apartamenton
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
Dotaz, kolik lidí se již přišlo podívat na byt
Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj?
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
Dotaz, jestli se můžete podívat na kontroly elektrické a plynové instalace
Kiom longa estas la lizkontrakto?
Hur länge är kontraktet?
Dotaz, na jak dlouho je nájemní doba
Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
Dotaz, jestli se vyskytly neshody mezi sousedy
Kio renovigadoj estis faritaj?
Vilka renovationer har gjorts?
Dotaz, jaké renovace byly udělány
Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste inspektita?
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
Dotaz, jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován
Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?
När var ledningarna senast omkopplade?
Dotaz, kdy v bytě byla naposledy předělány elektrické obvody
Kiu vivas supre/malsupre/apude?
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
Dotaz, kdo bydlí v bytě nad/po/vedle nás
Ĉu estas parkadospaco?
Finns det en parkeringsplats för min bil?
Dotaz, jestli je tam parkovací místo pro auto
Ĉu iu iam murdis tie?
Har någon blivit mördad här?
Dotaz, jestliže byl tady někdo zavražděn
Ĉu _____________ funkcias?
Fungerar ______?
Dotaz, jestli všechno funguje
la dukto
rörläggningen
Vybavení
la hejtado
värmesystemet
Vybavení
Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
Dotaz, kdo má na starost opravy
Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?
Var är gas- och elmätarna?
Dotaz, kde jsou plynoměry a elektroměry
Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj?
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
Dotaz, jestli jsou dostupné pokyny a zárukční listy na elektrické spotřebiče
Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon?
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
Dotaz, kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání
Kie estas la termostato?
Var är termostaten?
Dotaz, jestli se můžete podívat na termostat
Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
Dotaz, jestli se můžete podívat na certifikát o bezpečnosti plynu

Bydlení - Nákup

Kiom da proponoj jam havis?
Hur många har budat på huset?
Dotaz, kolik nabídek měl daný dům
Kiom longe ĝi estis sur la merkato?
Hur länge har huset varit på marknaden?
Dotaz, jak dlouho byl dům na realitním trhu
Kial la vendistoj movas?
Varför säljer ägarna huset?
Dotaz, proč se tento dům prodává
Kiom longe la vendisto vivis tie?
Hur länge har säljarna bott här?
Dotaz, jak dlouho prodejec žil v daném domě
Kio inkluzivas en la vendo?
Var är inkluderat i köpet?
Dotaz, co je zahruté v prodeji
Ĉu estis ia sinkadoproblemo?
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
Dotaz, jestli se vyskytly nějaké problémy s podlahou domu
Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
Dotaz, jestli je možné najít levnější převod vlastnictví nemovitosti
Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
Dotaz, jaké jsou rozvojové projekty pro tuto oblast
Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?
Kan du ta bort huset för marknaden?
Dotaz, jestli daný dům může být stáhnut z realitního trhu
Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili kachličky do kuchyně a koupelny
Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili vystavěný nábytek