řecky | Fráze - Život v zahraničí | Bydlení

Bydlení - Pronájem

Mi serĉas _______________ por lui.
Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα _______________.
Uvádět, že si chcete něco pronajmout
ĉambron
δωμάτιο
Druh ubytování
apartamenton
διαμέρισμα
Druh ubytování
studĉambron
γκαρσονιέρα / στούντιο διαμέρισμα
Druh ubytování
izolite starantan domon
μονοκατοικία
Druh ubytování
partizolite starantan domon
ημι-ανεξάρτητο σπίτι
Druh ubytování
vicdomon
σπίτι σε σειρά κατοικιών
Druh ubytování
Kiom estas la monate lupago?
Πόσο είναι το ενοίκιο ανά μήνα;
Dotaz, kolik stojí nájem
Ĉu estas utilecoj inkludata?
Περιλαμβάνονται οι παροχές;
Dotaz, jestli jsou účty za vodu a elektřinu zahrnuty v ceně
Kiom estas la deponejo?
Πόσα είναι το ντεπόζιτο;
Dotaz o záloze
Kiam mi povas veni por spektado?
Πότε μπορώ να έρθω για να το δω;
Dotaz, kde se můžete přijít podívat na dané ubytování
La apartamento estas _____________.
Το διαμέρισμα είναι ________________.
Uvést, jestli dané ubytování je zařízeno nebo ne
meblita
επιπλωμένο
Stav bytu
nemeblita
μη επιπλωμένο
Stav bytu
Ĉu estas dombestoj permesataj?
Επιτρέπονται τα κατοικίδια;
Dotaz, jestli jsou povolená zvířata
Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?
Πώς μπορώ να αλλάξω τον προμηθευτή ενέργειας;
Dotaz, jak je možné změnit dodavatele energie
Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?
Πόσοι άλλοι ένοικοι ζουν στο διαμέρισμα;
Dotaz, kolik dalších lidí žije v bytě
Kiom da personoj jam videblis la apartamenton
Πόσοι άνθρωποι έχουν έρθει να δουν το διαμέρισμα;
Dotaz, kolik lidí se již přišlo podívat na byt
Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj?
Μπορώ να δω τις επιθεωρήσεις για τις εγκαταστάσεις αερίου / ηλεκτρισμού;
Dotaz, jestli se můžete podívat na kontroly elektrické a plynové instalace
Kiom longa estas la lizkontrakto?
Πόσο διαρκεί το συμβόλαιο ενοικίασης;
Dotaz, na jak dlouho je nájemní doba
Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε διαφωνίες με τους γείτονες;
Dotaz, jestli se vyskytly neshody mezi sousedy
Kio renovigadoj estis faritaj?
Τι ανακαινίσεις έχουν γίνει;
Dotaz, jaké renovace byly udělány
Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste inspektita?
Πόσο παλιός είναι ο βραστήρας και πότε έγινε η τελευταία επιθεώρηση;
Dotaz, jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován
Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?
Πότε επανακαλωδιώθηκε το διαμέρισμα τελευταία φορά;
Dotaz, kdy v bytě byla naposledy předělány elektrické obvody
Kiu vivas supre/malsupre/apude?
Ποιος ζει στο διαμέρισμα επάνω/κάτω/δίπλα;
Dotaz, kdo bydlí v bytě nad/po/vedle nás
Ĉu estas parkadospaco?
Περιλαμβάνεται χώρος στάθμευσης;
Dotaz, jestli je tam parkovací místo pro auto
Ĉu iu iam murdis tie?
Έχουν ποτέ δολοφονήσει κάποιον εδώ;
Dotaz, jestliže byl tady někdo zavražděn
Ĉu _____________ funkcias?
Λειτουργεί ___________ ;
Dotaz, jestli všechno funguje
la dukto
η υδραυλική εγκατάσταση
Vybavení
la hejtado
η θέρμανση
Vybavení
Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?
Είναι ο σπιτονοικοκύρης υπεύθυνος για διορθώσεις;
Dotaz, kdo má na starost opravy
Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?
Που είναι οι μετρητές του γκαζιού και του ηλεκτρισμού;
Dotaz, kde jsou plynoměry a elektroměry
Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj?
Οι ηλεκτρικές συσκευές έρχονται με εγχειρίδια και εγγυήσεις;
Dotaz, jestli jsou dostupné pokyny a zárukční listy na elektrické spotřebiče
Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon?
Ποιοι είναι οι προμηθευτές ηλεκτρισμού, ίντερνετ και τηλεφώνου;
Dotaz, kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání
Kie estas la termostato?
Που είναι ο θερμοστάτης;
Dotaz, jestli se můžete podívat na termostat
Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?
Μπορώ να δω το πιστοποιητικό ασφάλειας φυσικού αερίου;
Dotaz, jestli se můžete podívat na certifikát o bezpečnosti plynu

Bydlení - Nákup

Kiom da proponoj jam havis?
Πόσες προσφορές σας έχουν γίνει;
Dotaz, kolik nabídek měl daný dům
Kiom longe ĝi estis sur la merkato?
Πόσο καιρό είναι αυτό το σπίτι προς πώληση;
Dotaz, jak dlouho byl dům na realitním trhu
Kial la vendistoj movas?
Γιατί μετακομίζουν οι πωλητές;
Dotaz, proč se tento dům prodává
Kiom longe la vendisto vivis tie?
Πόσο καιρό έχει ζήσει εκεί ο παρών ιδιοκτήτης;
Dotaz, jak dlouho prodejec žil v daném domě
Kio inkluzivas en la vendo?
Τι περιλαμβάνεται στην αγορά;
Dotaz, co je zahruté v prodeji
Ĉu estis ia sinkadoproblemo?
Υπήρξαν οποιαδήποτε προβλήματα καθιζήσεων;
Dotaz, jestli se vyskytly nějaké problémy s podlahou domu
Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?
Είναι δυνατό να βρεθεί φτηνότερος τρόπος μεταφοράς;
Dotaz, jestli je možné najít levnější převod vlastnictví nemovitosti
Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?
Τι θα κτιστεί σε αυτή την περιοχή στο μέλλον;
Dotaz, jaké jsou rozvojové projekty pro tuto oblast
Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?
Μπορείτε να αποσύρετε το σπίτι από την αγορά;
Dotaz, jestli daný dům může být stáhnut z realitního trhu
Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?
Που αγοράστηκαν τα πλακάκια της κουζίνας και του μπάνιου;
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili kachličky do kuchyně a koupelny
Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?
Από πού αγοράστηκε η επίπλωση του σπιτιού, όπως τα αρμαράκια της κουζίνας;
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili vystavěný nábytek