thajsky | Fráze - Život v zahraničí | Bydlení

Bydlení - Pronájem

我在寻找租用 _______________ 。
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Uvádět, že si chcete něco pronajmout
房间
ห้องพัก
Druh ubytování
公寓
แฟลต / ห้องชุด
Druh ubytování
单人套间
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Druh ubytování
独立住宅
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Druh ubytování
半独立住宅
บ้านแฝด
Druh ubytování
排屋
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Druh ubytování
每月租金多少?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Dotaz, kolik stojí nájem
请问电气水费包含在月租里面吗?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Dotaz, jestli jsou účty za vodu a elektřinu zahrnuty v ceně
押金多少?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Dotaz o záloze
我什么时候可以过来看房?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Dotaz, kde se můžete přijít podívat na dané ubytování
这间公寓________________。
ห้องชุด ________________
Uvést, jestli dané ubytování je zařízeno nebo ne
提供家具
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Stav bytu
不提供家具
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Stav bytu
请问可以养宠物吗?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Dotaz, jestli jsou povolená zvířata
我如何更换能源供应商?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Dotaz, jak je možné změnit dodavatele energie
这间公寓里还有几个租客呢?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Dotaz, kolik dalších lidí žije v bytě
有多少人已经看过这间公寓了?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Dotaz, kolik lidí se již přišlo podívat na byt
我能否看一看电气安装检查表/报告?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Dotaz, jestli se můžete podívat na kontroly elektrické a plynové instalace
请问租期多久?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Dotaz, na jak dlouho je nájemní doba
请问邻居相处和睦吗?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Dotaz, jestli se vyskytly neshody mezi sousedy
请问有哪些地方重新装修过?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Dotaz, jaké renovace byly udělány
请问热水器使用多久了,以及上一次检查是何时?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Dotaz, jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován
请问上一次公寓重组电路是何时?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Dotaz, kdy v bytě byla naposledy předělány elektrické obvody
住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Dotaz, kdo bydlí v bytě nad/po/vedle nás
请问包含停车位吗?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Dotaz, jestli je tam parkovací místo pro auto
这里有发生过命案吗?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Dotaz, jestliže byl tady někdo zavražděn
请问___________能正常运作吗?
___________ ใช้งานได้ไหม
Dotaz, jestli všechno funguje
水管设备
ท่อประปา
Vybavení
暖气
เครื่องทำความร้อน
Vybavení
请问房东负责维修吗?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Dotaz, kdo má na starost opravy
请问煤气表和电表在哪里?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Dotaz, kde jsou plynoměry a elektroměry
你有电器使用手册和保修卡吗?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Dotaz, jestli jsou dostupné pokyny a zárukční listy na elektrické spotřebiče
请问谁提供能源、宽带和固定电话?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Dotaz, kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání
温度调节器在哪里?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Dotaz, jestli se můžete podívat na termostat
我可以看看煤气安全证明书吗?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Dotaz, jestli se můžete podívat na certifikát o bezpečnosti plynu

Bydlení - Nákup

这个房子有多少人愿意买?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Dotaz, kolik nabídek měl daný dům
请问这个房子待价而沽多久了?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Dotaz, jak dlouho byl dům na realitním trhu
请问房主为什么要卖房呢?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Dotaz, proč se tento dům prodává
请问房主在这里居住多久了?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Dotaz, jak dlouho prodejec žil v daném domě
请问哪些包含在售价里?
การขายรวมอะไรบ้าง
Dotaz, co je zahruté v prodeji
请问是否有沉降问题?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Dotaz, jestli se vyskytly nějaké problémy s podlahou domu
请问有无便宜点的房产所有权转让?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Dotaz, jestli je možné najít levnější převod vlastnictví nemovitosti
请问这片区域未来有哪些发展项目?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Dotaz, jaké jsou rozvojové projekty pro tuto oblast
您能把这个房子从卖房市场上下架吗?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Dotaz, jestli daný dům může být stáhnut z realitního trhu
请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili kachličky do kuchyně a koupelny
请问前任房主在哪里购买的家具,比如碗柜?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili vystavěný nábytek