rusky | Fráze - Život v zahraničí | Bydlení

Bydlení - Pronájem

I am looking for a _______________ to rent.
Я бы хотел(а) снимать________________.
Uvádět, že si chcete něco pronajmout
room
комната
Druh ubytování
flat / apartment
квартира/апартаменты
Druh ubytování
studio flat / studio apartment
студия
Druh ubytování
detached house
отдельный дом
Druh ubytování
semi-detached house
блокированный дом
Druh ubytování
terraced house
дом ленточной застройки
Druh ubytování
How much is the rent per month?
Сколько стоит аренда в месяц?
Dotaz, kolik stojí nájem
Are utilities included?
Коммунальные услуги включены в стоимость?
Dotaz, jestli jsou účty za vodu a elektřinu zahrnuty v ceně
How much is the deposit?
Какова стоимость депозита?
Dotaz o záloze
When can I come for a viewing?
Когда я могу прийти для осмотра?
Dotaz, kde se můžete přijít podívat na dané ubytování
The apartment is ________________.
Жилье_______________.
Uvést, jestli dané ubytování je zařízeno nebo ne
furnished
мебелировано
Stav bytu
unfurnished
без мебели
Stav bytu
Are pets allowed?
Домашние животные разрешены?
Dotaz, jestli jsou povolená zvířata
How can I switch the energy supplier?
Как я могу включить датчик электричества?
Dotaz, jak je možné změnit dodavatele energie
How many other tenants are living in the apartment?
Сколько еще человек живут в квартире?
Dotaz, kolik dalších lidí žije v bytě
How many viewings has it had?
сколько человек уже осмотрели эту квартиру?
Dotaz, kolik lidí se již přišlo podívat na byt
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
Могу я посмотреть счета за электричество и газ?
Dotaz, jestli se můžete podívat na kontroly elektrické a plynové instalace
How long is the lease?
Как долго длится контракт?
Dotaz, na jak dlouho je nájemní doba
Have there been any neighbor disputes?
Были ли разногласия с соседями
Dotaz, jestli se vyskytly neshody mezi sousedy
What renovations have been done?
Какие ремонтные работы здесь были?
Dotaz, jaké renovace byly udělány
How old is the boiler and when was it last inspected?
Сколько лет этому бойлеру, и как давно он проверялся?
Dotaz, jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován
When was it last rewired?
Когда последний раз была заменена проводка?
Dotaz, kdy v bytě byla naposledy předělány elektrické obvody
Who lives upstairs/downstairs/next door?
Кто живет наверху/внизу/рядом?
Dotaz, kdo bydlí v bytě nad/po/vedle nás
Is there a parking space included?
Там есть парковка?
Dotaz, jestli je tam parkovací místo pro auto
Has anyone ever been murdered here?
Здесь кто-нибудь был убит?
Dotaz, jestliže byl tady někdo zavražděn
Does ___________ work?
_________ работает?
Dotaz, jestli všechno funguje
the plumbing
водопровод
Vybavení
the heating
отопление
Vybavení
Is the landlord in charge of doing repairs?
Арендодатель отвечает за техническое обслуживание?
Dotaz, kdo má na starost opravy
Where are the gas and electricity meters?
Где расположены счетчики газа и электричества?
Dotaz, kde jsou plynoměry a elektroměry
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
У вас есть какие-либо руководства пользователя или гарантии для электроприборов?
Dotaz, jestli jsou dostupné pokyny a zárukční listy na elektrické spotřebiče
Who supplies the energy, broadband and home phone?
Кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон?
Dotaz, kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání
Where is the thermostat?
Где термостат?
Dotaz, jestli se můžete podívat na termostat
Can I see the gas safety certificate?
Могу я посмотреть сертификат безопасности газа?
Dotaz, jestli se můžete podívat na certifikát o bezpečnosti plynu

Bydlení - Nákup

How many offers has it had?
Сколько предложений имел этот дом?
Dotaz, kolik nabídek měl daný dům
How long has it been on the market?
Как давно этот дом уже на рынке?
Dotaz, jak dlouho byl dům na realitním trhu
Why are the vendors moving?
Почему владельцы переезжают?
Dotaz, proč se tento dům prodává
How long has the seller lived there?
Как долго продавец там живет?
Dotaz, jak dlouho prodejec žil v daném domě
What's included in the sale?
Что включено в продажу?
Dotaz, co je zahruté v prodeji
Have there been any subsidence problems?
Здесь были проблемы с обвалами?
Dotaz, jestli se vyskytly nějaké problémy s podlahou domu
Is it possible to find cheaper transferring?
Возможно ли найти более дешевую передачу прав собственности?
Dotaz, jestli je možné najít levnější převod vlastnictví nemovitosti
What is going to be built in this area in the future?
Что будет строиться в этом районе в будущем?
Dotaz, jaké jsou rozvojové projekty pro tuto oblast
Can you take the house off the market?
Вы можете снять дом с рынка?
Dotaz, jestli daný dům může být stáhnut z realitního trhu
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
Где была куплена плитка для ванной и кухни?
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili kachličky do kuchyně a koupelny
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
Где была куплена встроенная мебель, например, кухонные шкафчики?
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili vystavěný nábytek