německy | Fráze - Život v zahraničí | Bydlení

Bydlení - Pronájem

I am looking for a _______________ to rent.
Ich möchte _________________ mieten.
Uvádět, že si chcete něco pronajmout
room
ein Zimmer
Druh ubytování
flat / apartment
eine Wohnung/ ein Apartment
Druh ubytování
studio flat / studio apartment
ein Studioapartment
Druh ubytování
detached house
ein Einfamilienhaus
Druh ubytování
semi-detached house
ein Doppelhaus
Druh ubytování
terraced house
ein Reihenhaus
Druh ubytování
How much is the rent per month?
Wie viel beträgt die Miete pro Monat?
Dotaz, kolik stojí nájem
Are utilities included?
Sind die Nebenkosten inbegriffen?
Dotaz, jestli jsou účty za vodu a elektřinu zahrnuty v ceně
How much is the deposit?
Wie hoch ist die Kaution?
Dotaz o záloze
When can I come for a viewing?
Wann kann ich zur Besichtigung kommen?
Dotaz, kde se můžete přijít podívat na dané ubytování
The apartment is ________________.
Das Apartment ist_____________.
Uvést, jestli dané ubytování je zařízeno nebo ne
furnished
möbliert
Stav bytu
unfurnished
unmöbliert
Stav bytu
Are pets allowed?
Sind Haustiere erlaubt?
Dotaz, jestli jsou povolená zvířata
How can I switch the energy supplier?
Wie kann ich die Energieversorgung wechseln?
Dotaz, jak je možné změnit dodavatele energie
How many other tenants are living in the apartment?
Wie viele Mitbewohner leben im Apartment?
Dotaz, kolik dalších lidí žije v bytě
How many viewings has it had?
Wie viele Besichtigungen gab es schon?
Dotaz, kolik lidí se již přišlo podívat na byt
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
Kann ich die Zählerstände sehen?
Dotaz, jestli se můžete podívat na kontroly elektrické a plynové instalace
How long is the lease?
Wie lange gilt der Mietvertrag?
Dotaz, na jak dlouho je nájemní doba
Have there been any neighbor disputes?
Gab es Konflikte in der Nachbarschaft?
Dotaz, jestli se vyskytly neshody mezi sousedy
What renovations have been done?
Was wurde renoviert?
Dotaz, jaké renovace byly udělány
How old is the boiler and when was it last inspected?
Wie alt ist der Heizungsboiler und wann wurde er zuletzt überprüft?
Dotaz, jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován
When was it last rewired?
Wann wurde die Elektrik zuletzt erneuert?
Dotaz, kdy v bytě byla naposledy předělány elektrické obvody
Who lives upstairs/downstairs/next door?
Wer wohnt über mir/unter mir/ nebenan?
Dotaz, kdo bydlí v bytě nad/po/vedle nás
Is there a parking space included?
Gehört ein Parkplatz dazu?
Dotaz, jestli je tam parkovací místo pro auto
Has anyone ever been murdered here?
Wurde hier schon mal jemand ermordet?
Dotaz, jestliže byl tady někdo zavražděn
Does ___________ work?
Funktionieren____________?
Dotaz, jestli všechno funguje
the plumbing
die Abflussrohre
Vybavení
the heating
die Heizungsanlagen
Vybavení
Is the landlord in charge of doing repairs?
Ist der Besitzer für Reparaturen zuständig?
Dotaz, kdo má na starost opravy
Where are the gas and electricity meters?
Wo sind die Gas- und Stromzähler?
Dotaz, kde jsou plynoměry a elektroměry
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
Haben Sie Bedienungsanleitungen oder Garantiebescheinigungen für die elektrischen Geräte?
Dotaz, jestli jsou dostupné pokyny a zárukční listy na elektrické spotřebiče
Who supplies the energy, broadband and home phone?
Wer ist für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig?
Dotaz, kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání
Where is the thermostat?
Wo ist der Thermostat?
Dotaz, jestli se můžete podívat na termostat
Can I see the gas safety certificate?
Kann ich das Gas-Sicherheitszertifikat sehen?
Dotaz, jestli se můžete podívat na certifikát o bezpečnosti plynu

Bydlení - Nákup

How many offers has it had?
Wie viele Kaufangebote hat es schon gegeben?
Dotaz, kolik nabídek měl daný dům
How long has it been on the market?
Wie lange ist das Haus schon auf dem Markt?
Dotaz, jak dlouho byl dům na realitním trhu
Why are the vendors moving?
Warum verkaufen die Besitzer?
Dotaz, proč se tento dům prodává
How long has the seller lived there?
Wie lange haben die Vorbesitzer hier gelebt?
Dotaz, jak dlouho prodejec žil v daném domě
What's included in the sale?
Was ist im Verkauf mit inbegriffen?
Dotaz, co je zahruté v prodeji
Have there been any subsidence problems?
Gibt es hier Probleme mit absackenden Böden?
Dotaz, jestli se vyskytly nějaké problémy s podlahou domu
Is it possible to find cheaper transferring?
Ist eine günstigere Art der Umschreibung möglich?
Dotaz, jestli je možné najít levnější převod vlastnictví nemovitosti
What is going to be built in this area in the future?
Was wird hier in Zukunft noch gebaut?
Dotaz, jaké jsou rozvojové projekty pro tuto oblast
Can you take the house off the market?
Können Sie das Haus vom Markt nehmen und für mich als potentiellen Käufer reservieren?
Dotaz, jestli daný dům může být stáhnut z realitního trhu
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
Von welchem Anbieter stammen die Küchen- und Badezimmerfliesen?
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili kachličky do kuchyně a koupelny
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
Wo kommen die Einbaumöbel wie zB. Küchenschränke her?
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili vystavěný nábytek