francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Bydlení

Bydlení - Pronájem

I am looking for a _______________ to rent.
Je voudrais louer _______.
Uvádět, že si chcete něco pronajmout
room
une chambre
Druh ubytování
flat / apartment
un appartement
Druh ubytování
studio flat / studio apartment
un studio
Druh ubytování
detached house
une maison individuelle
Druh ubytování
semi-detached house
une maison jumelée
Druh ubytování
terraced house
une maison mitoyenne
Druh ubytování
How much is the rent per month?
Combien coûte le loyer par mois ?
Dotaz, kolik stojí nájem
Are utilities included?
Les charges sont-elles inclues ?
Dotaz, jestli jsou účty za vodu a elektřinu zahrnuty v ceně
How much is the deposit?
Quel est le montant de la caution ?
Dotaz o záloze
When can I come for a viewing?
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
Dotaz, kde se můžete přijít podívat na dané ubytování
The apartment is ________________.
L'appartement est ____________.
Uvést, jestli dané ubytování je zařízeno nebo ne
furnished
meublé
Stav bytu
unfurnished
non meublé
Stav bytu
Are pets allowed?
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
Dotaz, jestli jsou povolená zvířata
How can I switch the energy supplier?
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
Dotaz, jak je možné změnit dodavatele energie
How many other tenants are living in the apartment?
Combien de personnes partagent ce logement ?
Dotaz, kolik dalších lidí žije v bytě
How many viewings has it had?
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
Dotaz, kolik lidí se již přišlo podívat na byt
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
Dotaz, jestli se můžete podívat na kontroly elektrické a plynové instalace
How long is the lease?
Pour combien de temps louez-vous ?
Dotaz, na jak dlouho je nájemní doba
Have there been any neighbor disputes?
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
Dotaz, jestli se vyskytly neshody mezi sousedy
What renovations have been done?
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
Dotaz, jaké renovace byly udělány
How old is the boiler and when was it last inspected?
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
Dotaz, jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován
When was it last rewired?
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
Dotaz, kdy v bytě byla naposledy předělány elektrické obvody
Who lives upstairs/downstairs/next door?
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
Dotaz, kdo bydlí v bytě nad/po/vedle nás
Is there a parking space included?
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
Dotaz, jestli je tam parkovací místo pro auto
Has anyone ever been murdered here?
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
Dotaz, jestliže byl tady někdo zavražděn
Does ___________ work?
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
Dotaz, jestli všechno funguje
the plumbing
la plomberie
Vybavení
the heating
le chauffage
Vybavení
Is the landlord in charge of doing repairs?
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
Dotaz, kdo má na starost opravy
Where are the gas and electricity meters?
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
Dotaz, kde jsou plynoměry a elektroměry
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
Dotaz, jestli jsou dostupné pokyny a zárukční listy na elektrické spotřebiče
Who supplies the energy, broadband and home phone?
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
Dotaz, kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání
Where is the thermostat?
Où est le thermostat ?
Dotaz, jestli se můžete podívat na termostat
Can I see the gas safety certificate?
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
Dotaz, jestli se můžete podívat na certifikát o bezpečnosti plynu

Bydlení - Nákup

How many offers has it had?
Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
Dotaz, kolik nabídek měl daný dům
How long has it been on the market?
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
Dotaz, jak dlouho byl dům na realitním trhu
Why are the vendors moving?
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
Dotaz, proč se tento dům prodává
How long has the seller lived there?
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
Dotaz, jak dlouho prodejec žil v daném domě
What's included in the sale?
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
Dotaz, co je zahruté v prodeji
Have there been any subsidence problems?
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
Dotaz, jestli se vyskytly nějaké problémy s podlahou domu
Is it possible to find cheaper transferring?
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
Dotaz, jestli je možné najít levnější převod vlastnictví nemovitosti
What is going to be built in this area in the future?
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
Dotaz, jaké jsou rozvojové projekty pro tuto oblast
Can you take the house off the market?
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
Dotaz, jestli daný dům může být stáhnut z realitního trhu
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili kachličky do kuchyně a koupelny
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili vystavěný nábytek