čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Bydlení

Bydlení - Pronájem

I am looking for a _______________ to rent.
我在寻找租用 _______________ 。
Uvádět, že si chcete něco pronajmout
room
房间
Druh ubytování
flat / apartment
公寓
Druh ubytování
studio flat / studio apartment
单人套间
Druh ubytování
detached house
独立住宅
Druh ubytování
semi-detached house
半独立住宅
Druh ubytování
terraced house
排屋
Druh ubytování
How much is the rent per month?
每月租金多少?
Dotaz, kolik stojí nájem
Are utilities included?
请问电气水费包含在月租里面吗?
Dotaz, jestli jsou účty za vodu a elektřinu zahrnuty v ceně
How much is the deposit?
押金多少?
Dotaz o záloze
When can I come for a viewing?
我什么时候可以过来看房?
Dotaz, kde se můžete přijít podívat na dané ubytování
The apartment is ________________.
这间公寓________________。
Uvést, jestli dané ubytování je zařízeno nebo ne
furnished
提供家具
Stav bytu
unfurnished
不提供家具
Stav bytu
Are pets allowed?
请问可以养宠物吗?
Dotaz, jestli jsou povolená zvířata
How can I switch the energy supplier?
我如何更换能源供应商?
Dotaz, jak je možné změnit dodavatele energie
How many other tenants are living in the apartment?
这间公寓里还有几个租客呢?
Dotaz, kolik dalších lidí žije v bytě
How many viewings has it had?
有多少人已经看过这间公寓了?
Dotaz, kolik lidí se již přišlo podívat na byt
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
我能否看一看电气安装检查表/报告?
Dotaz, jestli se můžete podívat na kontroly elektrické a plynové instalace
How long is the lease?
请问租期多久?
Dotaz, na jak dlouho je nájemní doba
Have there been any neighbor disputes?
请问邻居相处和睦吗?
Dotaz, jestli se vyskytly neshody mezi sousedy
What renovations have been done?
请问有哪些地方重新装修过?
Dotaz, jaké renovace byly udělány
How old is the boiler and when was it last inspected?
请问热水器使用多久了,以及上一次检查是何时?
Dotaz, jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován
When was it last rewired?
请问上一次公寓重组电路是何时?
Dotaz, kdy v bytě byla naposledy předělány elektrické obvody
Who lives upstairs/downstairs/next door?
住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁?
Dotaz, kdo bydlí v bytě nad/po/vedle nás
Is there a parking space included?
请问包含停车位吗?
Dotaz, jestli je tam parkovací místo pro auto
Has anyone ever been murdered here?
这里有发生过命案吗?
Dotaz, jestliže byl tady někdo zavražděn
Does ___________ work?
请问___________能正常运作吗?
Dotaz, jestli všechno funguje
the plumbing
水管设备
Vybavení
the heating
暖气
Vybavení
Is the landlord in charge of doing repairs?
请问房东负责维修吗?
Dotaz, kdo má na starost opravy
Where are the gas and electricity meters?
请问煤气表和电表在哪里?
Dotaz, kde jsou plynoměry a elektroměry
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
你有电器使用手册和保修卡吗?
Dotaz, jestli jsou dostupné pokyny a zárukční listy na elektrické spotřebiče
Who supplies the energy, broadband and home phone?
请问谁提供能源、宽带和固定电话?
Dotaz, kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání
Where is the thermostat?
温度调节器在哪里?
Dotaz, jestli se můžete podívat na termostat
Can I see the gas safety certificate?
我可以看看煤气安全证明书吗?
Dotaz, jestli se můžete podívat na certifikát o bezpečnosti plynu

Bydlení - Nákup

How many offers has it had?
这个房子有多少人愿意买?
Dotaz, kolik nabídek měl daný dům
How long has it been on the market?
请问这个房子待价而沽多久了?
Dotaz, jak dlouho byl dům na realitním trhu
Why are the vendors moving?
请问房主为什么要卖房呢?
Dotaz, proč se tento dům prodává
How long has the seller lived there?
请问房主在这里居住多久了?
Dotaz, jak dlouho prodejec žil v daném domě
What's included in the sale?
请问哪些包含在售价里?
Dotaz, co je zahruté v prodeji
Have there been any subsidence problems?
请问是否有沉降问题?
Dotaz, jestli se vyskytly nějaké problémy s podlahou domu
Is it possible to find cheaper transferring?
请问有无便宜点的房产所有权转让?
Dotaz, jestli je možné najít levnější převod vlastnictví nemovitosti
What is going to be built in this area in the future?
请问这片区域未来有哪些发展项目?
Dotaz, jaké jsou rozvojové projekty pro tuto oblast
Can you take the house off the market?
您能把这个房子从卖房市场上下架吗?
Dotaz, jestli daný dům může být stáhnut z realitního trhu
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖?
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili kachličky do kuchyně a koupelny
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
请问前任房主在哪里购买的家具,比如碗柜?
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili vystavěný nábytek