rusky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Я получу дебетную или кредитную карту?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Я могу делать банковские операции с телефона?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
บัญชีกระแสรายวัน
текущий счет
Druh bankovního účtu
บัญชีออมทรัพย์
сберегательный счет
Druh bankovního účtu
บัญชีส่วนบุคคล
личный счет
Druh bankovního účtu
บัญชีร่วม
совместный счет
Druh bankovního účtu
บัญชีสำหรับเด็ก
детский счет
Druh bankovního účtu
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
валютный счет
Druh bankovního účtu
บริการเงินฝากธุรกิจ
счет предприятия
Druh bankovního účtu
บัญชีสำหรับนักเรียน
студенческий счет
Druh bankovního účtu
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Какие комиссии для международных трансферов?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Я получу чековую книжку?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Каков процент накопления?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Я потерял(а) кредитную карту.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Моя кредитная карта была украдена.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Вы можете заблокировать мой счет?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Мне нужна карта для замены.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Dotaz ohledně půjček
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Dotaz ohledně úrokové sazby
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Dotaz ohledně hypoték
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Я покупаю мою первую недвижимость.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Я покупаю вторую собственность.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Я покупаю собственность для аренды.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Мой годовой доход________.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
ประกันภัยบ้าน
Страхование дома
Druh pojištění
ประกันการเดินทาง
Туристическое страхование
Druh pojištění
ประกันชีวิต
страхование жизни
Druh pojištění
ประกันสุขภาพ
Медицинское страхование
Druh pojištění
ประกันภัยรถยนต์
Страхование автомобиля
Druh pojištění
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Страхование домашних животных
Druh pojištění
ประกันภัยโจรกรรม
страхование от кражи
Druh pojištění
การคุ้มครองการจำนอง
защита ипотеки
Druh pojištění
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
студенческая страховка
Druy pojištění
ประกันกลุ่ม
групповое страхование
Druh pojištění
ประกันภัยทรัพย์สิน
страхование собственности
Druh pojištění
ประกันภัยน้ำท่วม
страхование от наводнений
Druh pojištění
ประกันอัคคีภัย
страхование от пожара
Druh pojištění
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Dotaz o trvání pojištění
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Сколько стоит страховка?
Dotaz, kolik stojí pojištění