rusky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
cuenta corriente
текущий счет
Druh bankovního účtu
cuenta de ahorros
сберегательный счет
Druh bankovního účtu
cuenta personal
личный счет
Druh bankovního účtu
cuenta conjunta
совместный счет
Druh bankovního účtu
cuenta infantil
детский счет
Druh bankovního účtu
cuenta en moneda extranjera
валютный счет
Druh bankovního účtu
cuenta comercial
счет предприятия
Druh bankovního účtu
cuenta para estudiantes
студенческий счет
Druh bankovního účtu
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Какие комиссии для международных трансферов?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Я получу чековую книжку?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Каков процент накопления?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
He perdido mi tarjeta de crédito.
Я потерял(а) кредитную карту.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
Me han robado la tarjeta de crédito.
Моя кредитная карта была украдена.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Вы можете заблокировать мой счет?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
Necesito una tarjeta nueva.
Мне нужна карта для замены.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Dotaz ohledně půjček
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Dotaz ohledně hypoték
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
Me voy a comprar mi primera casa.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
Me voy a comprar una segunda residencia.
Я покупаю вторую собственность.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Я покупаю собственность для аренды.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Мой годовой доход________.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Me gustaría contratar un seguro.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
seguro de hogar
Страхование дома
Druh pojištění
seguro de viaje
Туристическое страхование
Druh pojištění
seguro de vida
страхование жизни
Druh pojištění
seguro de salud
Медицинское страхование
Druh pojištění
seguro de coche
Страхование автомобиля
Druh pojištění
seguro de mascotas
Страхование домашних животных
Druh pojištění
seguro de robo
страхование от кражи
Druh pojištění
seguro hipotecario
защита ипотеки
Druh pojištění
seguro de bienes para estudiantes
студенческая страховка
Druy pojištění
seguro colectivo
групповое страхование
Druh pojištění
seguro de bienes
страхование собственности
Druh pojištění
seguro de inundaciones
страхование от наводнений
Druh pojištění
seguro de incendios
страхование от пожара
Druh pojištění
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Dotaz o trvání pojištění
¿Cuánto cuesta el seguro?
Сколько стоит страховка?
Dotaz, kolik stojí pojištění