francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
cuenta corriente
compte courant
Druh bankovního účtu
cuenta de ahorros
compte d'épargne
Druh bankovního účtu
cuenta personal
compte personnel
Druh bankovního účtu
cuenta conjunta
compte commun
Druh bankovního účtu
cuenta infantil
livret jeune
Druh bankovního účtu
cuenta en moneda extranjera
compte en devise étrangère
Druh bankovního účtu
cuenta comercial
compte professionnel
Druh bankovního účtu
cuenta para estudiantes
compte pour les étudiants
Druh bankovního účtu
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Quel est le taux d'intérêt ?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
He perdido mi tarjeta de crédito.
J'ai perdu ma carte bancaire.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
Me han robado la tarjeta de crédito.
Ma carte bancaire a été volée.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
Necesito una tarjeta nueva.
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Dotaz ohledně půjček
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Quels sont les taux d'intérêt ?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Dotaz ohledně hypoték
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
Me voy a comprar mi primera casa.
J'achète ma première propriété.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
Me voy a comprar una segunda residencia.
J’achète une seconde propriété.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
J'achète une propriété à mettre en location.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Me gustaría contratar un seguro.
Je voudrais souscrire à une assurance.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
seguro de hogar
assurance habitation
Druh pojištění
seguro de viaje
assurance voyage
Druh pojištění
seguro de vida
assurance vie
Druh pojištění
seguro de salud
assurance maladie
Druh pojištění
seguro de coche
assurance auto
Druh pojištění
seguro de mascotas
assurance vétérinaire
Druh pojištění
seguro de robo
assurance vol
Druh pojištění
seguro hipotecario
protection hypothécaire
Druh pojištění
seguro de bienes para estudiantes
assurance étudiant
Druy pojištění
seguro colectivo
assurance collective
Druh pojištění
seguro de bienes
assurance de biens
Druh pojištění
seguro de inundaciones
assurance inondation
Druh pojištění
seguro de incendios
assurance incendie
Druh pojištění
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Dotaz o trvání pojištění
¿Cuánto cuesta el seguro?
Quel est le coût de l'assurance ?
Dotaz, kolik stojí pojištění