čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
我想要开一个银行账户。
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
我想要注销我的银行账户。
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
请问我能在网上开户吗?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
请问我能在手机上管理账户么?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
cuenta corriente
活期账户
Druh bankovního účtu
cuenta de ahorros
储蓄账户
Druh bankovního účtu
cuenta personal
个人账户
Druh bankovního účtu
cuenta conjunta
联名账户
Druh bankovního účtu
cuenta infantil
儿童账户
Druh bankovního účtu
cuenta en moneda extranjera
外国货币账户
Druh bankovního účtu
cuenta comercial
商务账户
Druh bankovního účtu
cuenta para estudiantes
学生账户
Druh bankovního účtu
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
请问有月费吗?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
请问国际转账的手续费是多少?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
请问我会有支票簿吗?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
储蓄利率是多少?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
您能如何防止我被诈骗?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
He perdido mi tarjeta de crédito.
我丢失了我的信用卡。
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
Me han robado la tarjeta de crédito.
我的信用卡被偷了。
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
¿Pueden bloquear mi cuenta?
您能冻结我的账户吗?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
Necesito una tarjeta nueva.
我需要补办一张卡。
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
我想要了解贷款信息。
Dotaz ohledně půjček
¿Cuáles son sus tasas de interés?
您能给我说说利率信息吗?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Dotaz ohledně hypoték
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
Me voy a comprar mi primera casa.
我正在考虑买第一套房子。
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
Me voy a comprar una segunda residencia.
这是我在购买的第二套房子。
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Me gustaría rehipotecar mi casa.
我想要再抵押。
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
我想要评估我的抵押贷款。
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
我想要买一处房产出租。
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
我的年收入大概______。
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Me gustaría contratar un seguro.
我想要买一份保险。
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
seguro de hogar
家庭保险
Druh pojištění
seguro de viaje
旅游保险
Druh pojištění
seguro de vida
人身保险
Druh pojištění
seguro de salud
健康保险
Druh pojištění
seguro de coche
汽车保险
Druh pojištění
seguro de mascotas
宠物保险
Druh pojištění
seguro de robo
失窃保险
Druh pojištění
seguro hipotecario
抵押贷款保险
Druh pojištění
seguro de bienes para estudiantes
学生财物保险
Druy pojištění
seguro colectivo
团体保险
Druh pojištění
seguro de bienes
财产保险
Druh pojištění
seguro de inundaciones
洪水保险
Druh pojištění
seguro de incendios
火灾保险
Druh pojištění
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
我的保险能保多久?
Dotaz o trvání pojištění
¿Cuánto cuesta el seguro?
请问我的保险多少钱?
Dotaz, kolik stojí pojištění