španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Я получу дебетную или кредитную карту?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Я могу делать банковские операции с телефона?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
текущий счет
cuenta corriente
Druh bankovního účtu
сберегательный счет
cuenta de ahorros
Druh bankovního účtu
личный счет
cuenta personal
Druh bankovního účtu
совместный счет
cuenta conjunta
Druh bankovního účtu
детский счет
cuenta infantil
Druh bankovního účtu
валютный счет
cuenta en moneda extranjera
Druh bankovního účtu
счет предприятия
cuenta comercial
Druh bankovního účtu
студенческий счет
cuenta para estudiantes
Druh bankovního účtu
Есть ли какие-то месячные оплаты?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
Какие комиссии для международных трансферов?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Я получу чековую книжку?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
Каков процент накопления?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
Я потерял(а) кредитную карту.
He perdido mi tarjeta de crédito.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
Моя кредитная карта была украдена.
Me han robado la tarjeta de crédito.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Вы можете заблокировать мой счет?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
Мне нужна карта для замены.
Necesito una tarjeta nueva.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Dotaz ohledně půjček
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Dotaz ohledně hypoték
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
Я покупаю мою первую недвижимость.
Me voy a comprar mi primera casa.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
Я покупаю вторую собственность.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
Я покупаю собственность для аренды.
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Мой годовой доход________.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Me gustaría contratar un seguro.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
Страхование дома
seguro de hogar
Druh pojištění
Туристическое страхование
seguro de viaje
Druh pojištění
страхование жизни
seguro de vida
Druh pojištění
Медицинское страхование
seguro de salud
Druh pojištění
Страхование автомобиля
seguro de coche
Druh pojištění
Страхование домашних животных
seguro de mascotas
Druh pojištění
страхование от кражи
seguro de robo
Druh pojištění
защита ипотеки
seguro hipotecario
Druh pojištění
студенческая страховка
seguro de bienes para estudiantes
Druy pojištění
групповое страхование
seguro colectivo
Druh pojištění
страхование собственности
seguro de bienes
Druh pojištění
страхование от наводнений
seguro de inundaciones
Druh pojištění
страхование от пожара
seguro de incendios
Druh pojištění
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Dotaz o trvání pojištění
Сколько стоит страховка?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Dotaz, kolik stojí pojištění