německy | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Я получу дебетную или кредитную карту?
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Я могу делать банковские операции с телефона?
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Was für Kontotypen gibt es?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
текущий счет
Girokonto
Druh bankovního účtu
сберегательный счет
Sparkonto
Druh bankovního účtu
личный счет
Privatkonto
Druh bankovního účtu
совместный счет
Gemeinschaftskonto
Druh bankovního účtu
детский счет
Kinderkonto
Druh bankovního účtu
валютный счет
Konto für fremde Währungen
Druh bankovního účtu
счет предприятия
Businesskonto
Druh bankovního účtu
студенческий счет
Studentenkonto
Druh bankovního účtu
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Fallen monatlich Gebühren an?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
Какие комиссии для международных трансферов?
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Я получу чековую книжку?
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
Каков процент накопления?
Wie ist der Zinssatz?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
Я потерял(а) кредитную карту.
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
Моя кредитная карта была украдена.
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Вы можете заблокировать мой счет?
Können Sie mein Konto sperren?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
Мне нужна карта для замены.
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Dotaz ohledně půjček
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Dotaz ohledně hypoték
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
Я покупаю мою первую недвижимость.
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
Я покупаю вторую собственность.
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
Я покупаю собственность для аренды.
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Мой годовой доход________.
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
Страхование дома
Hausratsversicherung
Druh pojištění
Туристическое страхование
Reiseversicherung
Druh pojištění
страхование жизни
Lebensversicherung
Druh pojištění
Медицинское страхование
Krankenversicherug
Druh pojištění
Страхование автомобиля
KFZ-Versicherung
Druh pojištění
Страхование домашних животных
Versicherung für Haustiere
Druh pojištění
страхование от кражи
Diebstahlversicherung
Druh pojištění
защита ипотеки
Hypothekenversicherung
Druh pojištění
студенческая страховка
Studentenversicherung
Druy pojištění
групповое страхование
Gruppenversicherung
Druh pojištění
страхование собственности
Sachversicherung
Druh pojištění
страхование от наводнений
Flutschutzversicherung
Druh pojištění
страхование от пожара
Brandschutzversicherung
Druh pojištění
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Dotaz o trvání pojištění
Сколько стоит страховка?
Was kostet die Versicherung?
Dotaz, kolik stojí pojištění