italsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Vorrei aprire un conto corrente.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Posso aprire un conto corrente online?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Я получу дебетную или кредитную карту?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Я могу делать банковские операции с телефона?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
текущий счет
conto corrente
Druh bankovního účtu
сберегательный счет
conto di risparmio
Druh bankovního účtu
личный счет
conto personale
Druh bankovního účtu
совместный счет
conto cointestato
Druh bankovního účtu
детский счет
conto per bambini
Druh bankovního účtu
валютный счет
conto in valuta estera
Druh bankovního účtu
счет предприятия
conto aziendale
Druh bankovního účtu
студенческий счет
conto per studenti
Druh bankovního účtu
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
Какие комиссии для международных трансферов?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Я получу чековую книжку?
Riceverò un libretto degli assegni?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
Каков процент накопления?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
Я потерял(а) кредитную карту.
Ho smarrito la mia carta di credito
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
Моя кредитная карта была украдена.
La mia carta di credito è stata rubata
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Вы можете заблокировать мой счет?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
Мне нужна карта для замены.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Dotaz ohledně půjček
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Qual è il tasso d'interesse?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Dotaz ohledně hypoték
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
Я покупаю мою первую недвижимость.
Sto comprando la mia prima casa.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
Я покупаю вторую собственность.
Sto comprando una seconda proprietà.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
Я покупаю собственность для аренды.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Мой годовой доход________.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
Страхование дома
assicurazione sulla casa
Druh pojištění
Туристическое страхование
assicurazione viaggi
Druh pojištění
страхование жизни
assicurazione sulla vita
Druh pojištění
Медицинское страхование
assicurazione sanitaria
Druh pojištění
Страхование автомобиля
assicurazione auto
Druh pojištění
Страхование домашних животных
assicurazione per gli animali domestici
Druh pojištění
страхование от кражи
assicurazione contro il furto
Druh pojištění
защита ипотеки
protezione mutuo
Druh pojištění
студенческая страховка
assicurazione sui beni degli studenti
Druy pojištění
групповое страхование
polizza collettiva
Druh pojištění
страхование собственности
assicurazione sui titoli di proprietà
Druh pojištění
страхование от наводнений
assicurazione contro le inondazioni
Druh pojištění
страхование от пожара
assicurazione contro gli incendi
Druh pojištění
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Dotaz o trvání pojištění
Сколько стоит страховка?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Dotaz, kolik stojí pojištění