čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
我想要开一个银行账户。
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
我想要注销我的银行账户。
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
请问我能在网上开户吗?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Я получу дебетную или кредитную карту?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Я могу делать банковские операции с телефона?
请问我能在手机上管理账户么?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
текущий счет
活期账户
Druh bankovního účtu
сберегательный счет
储蓄账户
Druh bankovního účtu
личный счет
个人账户
Druh bankovního účtu
совместный счет
联名账户
Druh bankovního účtu
детский счет
儿童账户
Druh bankovního účtu
валютный счет
外国货币账户
Druh bankovního účtu
счет предприятия
商务账户
Druh bankovního účtu
студенческий счет
学生账户
Druh bankovního účtu
Есть ли какие-то месячные оплаты?
请问有月费吗?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
Какие комиссии для международных трансферов?
请问国际转账的手续费是多少?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Я получу чековую книжку?
请问我会有支票簿吗?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
Каков процент накопления?
储蓄利率是多少?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
您能如何防止我被诈骗?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
Я потерял(а) кредитную карту.
我丢失了我的信用卡。
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
Моя кредитная карта была украдена.
我的信用卡被偷了。
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Вы можете заблокировать мой счет?
您能冻结我的账户吗?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
Мне нужна карта для замены.
我需要补办一张卡。
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
我想要了解贷款信息。
Dotaz ohledně půjček
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
您能给我说说利率信息吗?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Dotaz ohledně hypoték
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
Я покупаю мою первую недвижимость.
我正在考虑买第一套房子。
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
Я покупаю вторую собственность.
这是我在购买的第二套房子。
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
我想要再抵押。
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
我想要评估我的抵押贷款。
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
Я покупаю собственность для аренды.
我想要买一处房产出租。
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Мой годовой доход________.
我的年收入大概______。
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
我想要买一份保险。
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
Страхование дома
家庭保险
Druh pojištění
Туристическое страхование
旅游保险
Druh pojištění
страхование жизни
人身保险
Druh pojištění
Медицинское страхование
健康保险
Druh pojištění
Страхование автомобиля
汽车保险
Druh pojištění
Страхование домашних животных
宠物保险
Druh pojištění
страхование от кражи
失窃保险
Druh pojištění
защита ипотеки
抵押贷款保险
Druh pojištění
студенческая страховка
学生财物保险
Druy pojištění
групповое страхование
团体保险
Druh pojištění
страхование собственности
财产保险
Druh pojištění
страхование от наводнений
洪水保险
Druh pojištění
страхование от пожара
火灾保险
Druh pojištění
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
我的保险能保多久?
Dotaz o trvání pojištění
Сколько стоит страховка?
请问我的保险多少钱?
Dotaz, kolik stojí pojištění