anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
What are the fees if I use external ATMs?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
I would like to open a bank account.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
I would like to close my bank account.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Can I open a bank account online?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Я получу дебетную или кредитную карту?
Will I get a debit card or a credit card?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Я могу делать банковские операции с телефона?
Can I use banking on my cell?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
What types of bank accounts do you have?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
текущий счет
current account
Druh bankovního účtu
сберегательный счет
savings account
Druh bankovního účtu
личный счет
personal account
Druh bankovního účtu
совместный счет
joint account
Druh bankovního účtu
детский счет
children's account
Druh bankovního účtu
валютный счет
foreign currency account
Druh bankovního účtu
счет предприятия
business account
Druh bankovního účtu
студенческий счет
student account
Druh bankovního účtu
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Are there any monthly fees?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
Какие комиссии для международных трансферов?
What are the commissions for international transfers?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Я получу чековую книжку?
Do I get a checkbook?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
Каков процент накопления?
What is the savings interest rate?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
In what ways can you protect me from frauds?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
Я потерял(а) кредитную карту.
I lost my credit card.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
Моя кредитная карта была украдена.
My credit card was stolen.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Вы можете заблокировать мой счет?
Can you block my account?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
Мне нужна карта для замены.
I need a replacement card.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
I would like to have some information about loans.
Dotaz ohledně půjček
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
What can you tell me about the interest rate?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
I would like to have some information about mortgages.
Dotaz ohledně hypoték
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
I would like to speak with a mortgage advisor.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
Я покупаю мою первую недвижимость.
I am buying my first home.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
Я покупаю вторую собственность.
I am buying a second property.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
I would like to remortgage.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
I would like to review my existing mortgage.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
Я покупаю собственность для аренды.
I am buying a property to let.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Мой годовой доход________.
My gross annual income is ______.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
I would like to purchase insurance.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
Страхование дома
home/household insurance
Druh pojištění
Туристическое страхование
travel insurance
Druh pojištění
страхование жизни
life insurance
Druh pojištění
Медицинское страхование
health insurance
Druh pojištění
Страхование автомобиля
car insurance
Druh pojištění
Страхование домашних животных
pet insurance
Druh pojištění
страхование от кражи
theft insurance
Druh pojištění
защита ипотеки
mortgage protection
Druh pojištění
студенческая страховка
student possessions
Druy pojištění
групповое страхование
group insurance
Druh pojištění
страхование собственности
property insurance
Druh pojištění
страхование от наводнений
flood insurance
Druh pojištění
страхование от пожара
fire insurance
Druh pojištění
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
For how many months will I be covered?
Dotaz o trvání pojištění
Сколько стоит страховка?
What is the price for the insurance?
Dotaz, kolik stojí pojištění