španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
Was für Kontotypen gibt es?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
Girokonto
cuenta corriente
Druh bankovního účtu
Sparkonto
cuenta de ahorros
Druh bankovního účtu
Privatkonto
cuenta personal
Druh bankovního účtu
Gemeinschaftskonto
cuenta conjunta
Druh bankovního účtu
Kinderkonto
cuenta infantil
Druh bankovního účtu
Konto für fremde Währungen
cuenta en moneda extranjera
Druh bankovního účtu
Businesskonto
cuenta comercial
Druh bankovního účtu
Studentenkonto
cuenta para estudiantes
Druh bankovního účtu
Fallen monatlich Gebühren an?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Bekomme ich ein Scheckbuch?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
Wie ist der Zinssatz?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
He perdido mi tarjeta de crédito.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Me han robado la tarjeta de crédito.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Können Sie mein Konto sperren?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Necesito una tarjeta nueva.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Dotaz ohledně půjček
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Dotaz ohledně hypoték
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Me voy a comprar mi primera casa.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Me gustaría contratar un seguro.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
Hausratsversicherung
seguro de hogar
Druh pojištění
Reiseversicherung
seguro de viaje
Druh pojištění
Lebensversicherung
seguro de vida
Druh pojištění
Krankenversicherug
seguro de salud
Druh pojištění
KFZ-Versicherung
seguro de coche
Druh pojištění
Versicherung für Haustiere
seguro de mascotas
Druh pojištění
Diebstahlversicherung
seguro de robo
Druh pojištění
Hypothekenversicherung
seguro hipotecario
Druh pojištění
Studentenversicherung
seguro de bienes para estudiantes
Druy pojištění
Gruppenversicherung
seguro colectivo
Druh pojištění
Sachversicherung
seguro de bienes
Druh pojištění
Flutschutzversicherung
seguro de inundaciones
Druh pojištění
Brandschutzversicherung
seguro de incendios
Druh pojištění
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Dotaz o trvání pojištění
Was kostet die Versicherung?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Dotaz, kolik stojí pojištění