rusky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
Was für Kontotypen gibt es?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
Girokonto
текущий счет
Druh bankovního účtu
Sparkonto
сберегательный счет
Druh bankovního účtu
Privatkonto
личный счет
Druh bankovního účtu
Gemeinschaftskonto
совместный счет
Druh bankovního účtu
Kinderkonto
детский счет
Druh bankovního účtu
Konto für fremde Währungen
валютный счет
Druh bankovního účtu
Businesskonto
счет предприятия
Druh bankovního účtu
Studentenkonto
студенческий счет
Druh bankovního účtu
Fallen monatlich Gebühren an?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Какие комиссии для международных трансферов?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Я получу чековую книжку?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
Wie ist der Zinssatz?
Каков процент накопления?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Я потерял(а) кредитную карту.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Моя кредитная карта была украдена.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Können Sie mein Konto sperren?
Вы можете заблокировать мой счет?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Мне нужна карта для замены.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Dotaz ohledně půjček
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Dotaz ohledně hypoték
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Я покупаю вторую собственность.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Я покупаю собственность для аренды.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Мой годовой доход________.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
Hausratsversicherung
Страхование дома
Druh pojištění
Reiseversicherung
Туристическое страхование
Druh pojištění
Lebensversicherung
страхование жизни
Druh pojištění
Krankenversicherug
Медицинское страхование
Druh pojištění
KFZ-Versicherung
Страхование автомобиля
Druh pojištění
Versicherung für Haustiere
Страхование домашних животных
Druh pojištění
Diebstahlversicherung
страхование от кражи
Druh pojištění
Hypothekenversicherung
защита ипотеки
Druh pojištění
Studentenversicherung
студенческая страховка
Druy pojištění
Gruppenversicherung
групповое страхование
Druh pojištění
Sachversicherung
страхование собственности
Druh pojištění
Flutschutzversicherung
страхование от наводнений
Druh pojištění
Brandschutzversicherung
страхование от пожара
Druh pojištění
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Dotaz o trvání pojištění
Was kostet die Versicherung?
Сколько стоит страховка?
Dotaz, kolik stojí pojištění