italsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Vorrei aprire un conto corrente.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Posso aprire un conto corrente online?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
Was für Kontotypen gibt es?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
Girokonto
conto corrente
Druh bankovního účtu
Sparkonto
conto di risparmio
Druh bankovního účtu
Privatkonto
conto personale
Druh bankovního účtu
Gemeinschaftskonto
conto cointestato
Druh bankovního účtu
Kinderkonto
conto per bambini
Druh bankovního účtu
Konto für fremde Währungen
conto in valuta estera
Druh bankovního účtu
Businesskonto
conto aziendale
Druh bankovního účtu
Studentenkonto
conto per studenti
Druh bankovního účtu
Fallen monatlich Gebühren an?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Riceverò un libretto degli assegni?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
Wie ist der Zinssatz?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Ho smarrito la mia carta di credito
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
La mia carta di credito è stata rubata
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Können Sie mein Konto sperren?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Dotaz ohledně půjček
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Qual è il tasso d'interesse?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Dotaz ohledně hypoték
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Sto comprando la mia prima casa.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Sto comprando una seconda proprietà.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
Hausratsversicherung
assicurazione sulla casa
Druh pojištění
Reiseversicherung
assicurazione viaggi
Druh pojištění
Lebensversicherung
assicurazione sulla vita
Druh pojištění
Krankenversicherug
assicurazione sanitaria
Druh pojištění
KFZ-Versicherung
assicurazione auto
Druh pojištění
Versicherung für Haustiere
assicurazione per gli animali domestici
Druh pojištění
Diebstahlversicherung
assicurazione contro il furto
Druh pojištění
Hypothekenversicherung
protezione mutuo
Druh pojištění
Studentenversicherung
assicurazione sui beni degli studenti
Druy pojištění
Gruppenversicherung
polizza collettiva
Druh pojištění
Sachversicherung
assicurazione sui titoli di proprietà
Druh pojištění
Flutschutzversicherung
assicurazione contro le inondazioni
Druh pojištění
Brandschutzversicherung
assicurazione contro gli incendi
Druh pojištění
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Dotaz o trvání pojištění
Was kostet die Versicherung?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Dotaz, kolik stojí pojištění