čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
我想要开一个银行账户。
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
我想要注销我的银行账户。
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
请问我能在网上开户吗?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
请问我能在手机上管理账户么?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
Was für Kontotypen gibt es?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
Girokonto
活期账户
Druh bankovního účtu
Sparkonto
储蓄账户
Druh bankovního účtu
Privatkonto
个人账户
Druh bankovního účtu
Gemeinschaftskonto
联名账户
Druh bankovního účtu
Kinderkonto
儿童账户
Druh bankovního účtu
Konto für fremde Währungen
外国货币账户
Druh bankovního účtu
Businesskonto
商务账户
Druh bankovního účtu
Studentenkonto
学生账户
Druh bankovního účtu
Fallen monatlich Gebühren an?
请问有月费吗?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
请问国际转账的手续费是多少?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Bekomme ich ein Scheckbuch?
请问我会有支票簿吗?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
Wie ist der Zinssatz?
储蓄利率是多少?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
您能如何防止我被诈骗?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
我丢失了我的信用卡。
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
我的信用卡被偷了。
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Können Sie mein Konto sperren?
您能冻结我的账户吗?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
Ich brauche eine Ersatzkarte.
我需要补办一张卡。
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
我想要了解贷款信息。
Dotaz ohledně půjček
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
您能给我说说利率信息吗?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Dotaz ohledně hypoték
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
我正在考虑买第一套房子。
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
这是我在购买的第二套房子。
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
我想要再抵押。
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
我想要评估我的抵押贷款。
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
Ich kaufe eine Mietwohnung.
我想要买一处房产出租。
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
我的年收入大概______。
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Ich möchte eine Versicherung abschließen.
我想要买一份保险。
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
Hausratsversicherung
家庭保险
Druh pojištění
Reiseversicherung
旅游保险
Druh pojištění
Lebensversicherung
人身保险
Druh pojištění
Krankenversicherug
健康保险
Druh pojištění
KFZ-Versicherung
汽车保险
Druh pojištění
Versicherung für Haustiere
宠物保险
Druh pojištění
Diebstahlversicherung
失窃保险
Druh pojištění
Hypothekenversicherung
抵押贷款保险
Druh pojištění
Studentenversicherung
学生财物保险
Druy pojištění
Gruppenversicherung
团体保险
Druh pojištění
Sachversicherung
财产保险
Druh pojištění
Flutschutzversicherung
洪水保险
Druh pojištění
Brandschutzversicherung
火灾保险
Druh pojištění
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
我的保险能保多久?
Dotaz o trvání pojištění
Was kostet die Versicherung?
请问我的保险多少钱?
Dotaz, kolik stojí pojištění