čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Vorrei aprire un conto corrente.
我想要开一个银行账户。
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
我想要注销我的银行账户。
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Posso aprire un conto corrente online?
请问我能在网上开户吗?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
请问我能在手机上管理账户么?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
conto corrente
活期账户
Druh bankovního účtu
conto di risparmio
储蓄账户
Druh bankovního účtu
conto personale
个人账户
Druh bankovního účtu
conto cointestato
联名账户
Druh bankovního účtu
conto per bambini
儿童账户
Druh bankovního účtu
conto in valuta estera
外国货币账户
Druh bankovního účtu
conto aziendale
商务账户
Druh bankovního účtu
conto per studenti
学生账户
Druh bankovního účtu
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
请问有月费吗?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
请问国际转账的手续费是多少?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Riceverò un libretto degli assegni?
请问我会有支票簿吗?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
储蓄利率是多少?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
您能如何防止我被诈骗?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
Ho smarrito la mia carta di credito
我丢失了我的信用卡。
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
La mia carta di credito è stata rubata
我的信用卡被偷了。
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Potete bloccare il mio conto corrente?
您能冻结我的账户吗?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
Ho bisogno di una carta sostitutiva
我需要补办一张卡。
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
我想要了解贷款信息。
Dotaz ohledně půjček
Qual è il tasso d'interesse?
您能给我说说利率信息吗?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Dotaz ohledně hypoték
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
Sto comprando la mia prima casa.
我正在考虑买第一套房子。
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
Sto comprando una seconda proprietà.
这是我在购买的第二套房子。
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
我想要再抵押。
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
我想要评估我的抵押贷款。
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
Sto acquistando una proprietà da affittare.
我想要买一处房产出租。
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Il mio reddito lordo annuo è ________.
我的年收入大概______。
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
我想要买一份保险。
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
assicurazione sulla casa
家庭保险
Druh pojištění
assicurazione viaggi
旅游保险
Druh pojištění
assicurazione sulla vita
人身保险
Druh pojištění
assicurazione sanitaria
健康保险
Druh pojištění
assicurazione auto
汽车保险
Druh pojištění
assicurazione per gli animali domestici
宠物保险
Druh pojištění
assicurazione contro il furto
失窃保险
Druh pojištění
protezione mutuo
抵押贷款保险
Druh pojištění
assicurazione sui beni degli studenti
学生财物保险
Druy pojištění
polizza collettiva
团体保险
Druh pojištění
assicurazione sui titoli di proprietà
财产保险
Druh pojištění
assicurazione contro le inondazioni
洪水保险
Druh pojištění
assicurazione contro gli incendi
火灾保险
Druh pojištění
Per quanti mesi sarò coperto/a?
我的保险能保多久?
Dotaz o trvání pojištění
Qual è il costo dell'assicurazione?
请问我的保险多少钱?
Dotaz, kolik stojí pojištění