německy | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Was für Kontotypen gibt es?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
compte courant
Girokonto
Druh bankovního účtu
compte d'épargne
Sparkonto
Druh bankovního účtu
compte personnel
Privatkonto
Druh bankovního účtu
compte commun
Gemeinschaftskonto
Druh bankovního účtu
livret jeune
Kinderkonto
Druh bankovního účtu
compte en devise étrangère
Konto für fremde Währungen
Druh bankovního účtu
compte professionnel
Businesskonto
Druh bankovního účtu
compte pour les étudiants
Studentenkonto
Druh bankovního účtu
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Fallen monatlich Gebühren an?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
Quel est le taux d'intérêt ?
Wie ist der Zinssatz?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
J'ai perdu ma carte bancaire.
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
Ma carte bancaire a été volée.
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Können Sie mein Konto sperren?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Dotaz ohledně půjček
Quels sont les taux d'intérêt ?
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Dotaz ohledně hypoték
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
J'achète ma première propriété.
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
J’achète une seconde propriété.
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
J'achète une propriété à mettre en location.
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Je voudrais souscrire à une assurance.
Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
assurance habitation
Hausratsversicherung
Druh pojištění
assurance voyage
Reiseversicherung
Druh pojištění
assurance vie
Lebensversicherung
Druh pojištění
assurance maladie
Krankenversicherug
Druh pojištění
assurance auto
KFZ-Versicherung
Druh pojištění
assurance vétérinaire
Versicherung für Haustiere
Druh pojištění
assurance vol
Diebstahlversicherung
Druh pojištění
protection hypothécaire
Hypothekenversicherung
Druh pojištění
assurance étudiant
Studentenversicherung
Druy pojištění
assurance collective
Gruppenversicherung
Druh pojištění
assurance de biens
Sachversicherung
Druh pojištění
assurance inondation
Flutschutzversicherung
Druh pojištění
assurance incendie
Brandschutzversicherung
Druh pojištění
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Dotaz o trvání pojištění
Quel est le coût de l'assurance ?
Was kostet die Versicherung?
Dotaz, kolik stojí pojištění