esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
compte courant
kuranta konto
Druh bankovního účtu
compte d'épargne
ŝparadoj konto
Druh bankovního účtu
compte personnel
persona konto
Druh bankovního účtu
compte commun
kuna konto
Druh bankovního účtu
livret jeune
infana konto
Druh bankovního účtu
compte en devise étrangère
fremda valuto konto
Druh bankovního účtu
compte professionnel
afera konto
Druh bankovního účtu
compte pour les étudiants
studenta konto
Druh bankovního účtu
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Ĉu estas monataj kotizoj?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
Quel est le taux d'intérêt ?
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
J'ai perdu ma carte bancaire.
Mi perdis mian kreditkarton.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
Ma carte bancaire a été volée.
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Mi bezonas anstataŭan karton.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Dotaz ohledně půjček
Quels sont les taux d'intérêt ?
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Dotaz ohledně hypoték
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
J'achète ma première propriété.
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
J’achète une seconde propriété.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
J'achète une propriété à mettre en location.
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Je voudrais souscrire à une assurance.
Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
assurance habitation
hejma/domanara asekuro
Druh pojištění
assurance voyage
vojaĝa asekuro
Druh pojištění
assurance vie
viva asekuro
Druh pojištění
assurance maladie
sana asekuro
Druh pojištění
assurance auto
aŭtoasekuro
Druh pojištění
assurance vétérinaire
dombestoasekuro
Druh pojištění
assurance vol
ŝtela asekuro
Druh pojištění
protection hypothécaire
hipoteka protekto
Druh pojištění
assurance étudiant
studentoposedoj
Druy pojištění
assurance collective
grupoasekuro
Druh pojištění
assurance de biens
proprietoasekuro
Druh pojištění
assurance inondation
inundoasekuro
Druh pojištění
assurance incendie
fajroasekuro
Druh pojištění
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Dotaz o trvání pojištění
Quel est le coût de l'assurance ?
Kio estas la prezo por la asekuro?
Dotaz, kolik stojí pojištění