rusky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
kuranta konto
текущий счет
Druh bankovního účtu
ŝparadoj konto
сберегательный счет
Druh bankovního účtu
persona konto
личный счет
Druh bankovního účtu
kuna konto
совместный счет
Druh bankovního účtu
infana konto
детский счет
Druh bankovního účtu
fremda valuto konto
валютный счет
Druh bankovního účtu
afera konto
счет предприятия
Druh bankovního účtu
studenta konto
студенческий счет
Druh bankovního účtu
Ĉu estas monataj kotizoj?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Какие комиссии для международных трансферов?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Я получу чековую книжку?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Каков процент накопления?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
Mi perdis mian kreditkarton.
Я потерял(а) кредитную карту.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Моя кредитная карта была украдена.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Вы можете заблокировать мой счет?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
Mi bezonas anstataŭan karton.
Мне нужна карта для замены.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Dotaz ohledně půjček
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Dotaz ohledně hypoték
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Я покупаю вторую собственность.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Я покупаю собственность для аренды.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Мой годовой доход________.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
hejma/domanara asekuro
Страхование дома
Druh pojištění
vojaĝa asekuro
Туристическое страхование
Druh pojištění
viva asekuro
страхование жизни
Druh pojištění
sana asekuro
Медицинское страхование
Druh pojištění
aŭtoasekuro
Страхование автомобиля
Druh pojištění
dombestoasekuro
Страхование домашних животных
Druh pojištění
ŝtela asekuro
страхование от кражи
Druh pojištění
hipoteka protekto
защита ипотеки
Druh pojištění
studentoposedoj
студенческая страховка
Druy pojištění
grupoasekuro
групповое страхование
Druh pojištění
proprietoasekuro
страхование собственности
Druh pojištění
inundoasekuro
страхование от наводнений
Druh pojištění
fajroasekuro
страхование от пожара
Druh pojištění
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Dotaz o trvání pojištění
Kio estas la prezo por la asekuro?
Сколько стоит страховка?
Dotaz, kolik stojí pojištění