portugalsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Posso sacar dinheiro em [país] sem ter que pagar taxas?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Quais são as taxas cobradas se eu usar caixas eletrônicos de outros bancos?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Gostaria de abrir uma conta bancária.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Gostaria de fechar minha conta bancária.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Posso abrir uma conta pela internet?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Vou receber um cartão de débito ou de crédito?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Posso usar o banco pelo celular?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Que tipos de contas bancárias vocês tem?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
kuranta konto
conta corrente
Druh bankovního účtu
ŝparadoj konto
conta de poupança
Druh bankovního účtu
persona konto
conta pessoal
Druh bankovního účtu
kuna konto
conta conjunta
Druh bankovního účtu
infana konto
conta para crianças
Druh bankovního účtu
fremda valuto konto
conta de moeda estrangeira
Druh bankovního účtu
afera konto
conta empresarial
Druh bankovního účtu
studenta konto
conta estudantil
Druh bankovního účtu
Ĉu estas monataj kotizoj?
Existem taxas mensais?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Quais são as comissões para transferências internacionais?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Existe algum seguro caso meu cartão seja perdido ou roubado?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Vou receber um talão de cheques?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Qual é a taxa de juros da poupança?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
De que maneira receberei proteção contra fraudes?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
Mi perdis mian kreditkarton.
Perdi meu cartão de crédito.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Meu cartão de crédito foi roubado.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Você pode bloquear minha conta?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
Mi bezonas anstataŭan karton.
Preciso de um cartão de reposição.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Gostaria de receber algumas informações sobre empréstimos.
Dotaz ohledně půjček
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Você poderia me dar informações sobre a taxa de juros?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Gostaria de receber algumas informações sobre hipotecas e financiamentos.
Dotaz ohledně hypoték
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Gostaria de falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Estou comprando minha primeira casa própria.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Estou comprando uma segunda propriedade.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Eu gostaria de fazer um refinanciamento.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Gostaria de fazer uma revisão de minha hipoteca atual.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Estou comprando uma propriedade para arrendamento.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Meu rendimento anual bruto é de ______.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Gostaria de contratar um seguro.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
hejma/domanara asekuro
seguro de habitação
Druh pojištění
vojaĝa asekuro
seguro de viagem
Druh pojištění
viva asekuro
seguro de vida
Druh pojištění
sana asekuro
seguro de saúde
Druh pojištění
aŭtoasekuro
seguro automóvel
Druh pojištění
dombestoasekuro
seguro saúde animal
Druh pojištění
ŝtela asekuro
seguro contra roubo
Druh pojištění
hipoteka protekto
seguro de proteção sobre a hipoteca
Druh pojištění
studentoposedoj
seguro estudantil
Druy pojištění
grupoasekuro
seguro de grupo
Druh pojištění
proprietoasekuro
seguro de propriedade
Druh pojištění
inundoasekuro
seguro contra inundações
Druh pojištění
fajroasekuro
seguro contra incêndio
Druh pojištění
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Por quantos meses dura a cobertura?
Dotaz o trvání pojištění
Kio estas la prezo por la asekuro?
Qual é o custo do seguro?
Dotaz, kolik stojí pojištění