německy | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Was für Kontotypen gibt es?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
kuranta konto
Girokonto
Druh bankovního účtu
ŝparadoj konto
Sparkonto
Druh bankovního účtu
persona konto
Privatkonto
Druh bankovního účtu
kuna konto
Gemeinschaftskonto
Druh bankovního účtu
infana konto
Kinderkonto
Druh bankovního účtu
fremda valuto konto
Konto für fremde Währungen
Druh bankovního účtu
afera konto
Businesskonto
Druh bankovního účtu
studenta konto
Studentenkonto
Druh bankovního účtu
Ĉu estas monataj kotizoj?
Fallen monatlich Gebühren an?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Wie ist der Zinssatz?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
Mi perdis mian kreditkarton.
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Können Sie mein Konto sperren?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
Mi bezonas anstataŭan karton.
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Dotaz ohledně půjček
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Dotaz ohledně hypoték
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
hejma/domanara asekuro
Hausratsversicherung
Druh pojištění
vojaĝa asekuro
Reiseversicherung
Druh pojištění
viva asekuro
Lebensversicherung
Druh pojištění
sana asekuro
Krankenversicherug
Druh pojištění
aŭtoasekuro
KFZ-Versicherung
Druh pojištění
dombestoasekuro
Versicherung für Haustiere
Druh pojištění
ŝtela asekuro
Diebstahlversicherung
Druh pojištění
hipoteka protekto
Hypothekenversicherung
Druh pojištění
studentoposedoj
Studentenversicherung
Druy pojištění
grupoasekuro
Gruppenversicherung
Druh pojištění
proprietoasekuro
Sachversicherung
Druh pojištění
inundoasekuro
Flutschutzversicherung
Druh pojištění
fajroasekuro
Brandschutzversicherung
Druh pojištění
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Dotaz o trvání pojištění
Kio estas la prezo por la asekuro?
Was kostet die Versicherung?
Dotaz, kolik stojí pojištění