korejsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
kuranta konto
Druh bankovního účtu
ŝparadoj konto
Druh bankovního účtu
persona konto
Druh bankovního účtu
kuna konto
Druh bankovního účtu
infana konto
Druh bankovního účtu
fremda valuto konto
Druh bankovního účtu
afera konto
Druh bankovního účtu
studenta konto
Druh bankovního účtu
Ĉu estas monataj kotizoj?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
Mi perdis mian kreditkarton.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
Mi bezonas anstataŭan karton.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Dotaz ohledně půjček
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Dotaz ohledně hypoték
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
hejma/domanara asekuro
Druh pojištění
vojaĝa asekuro
Druh pojištění
viva asekuro
Druh pojištění
sana asekuro
Druh pojištění
aŭtoasekuro
Druh pojištění
dombestoasekuro
Druh pojištění
ŝtela asekuro
Druh pojištění
hipoteka protekto
Druh pojištění
studentoposedoj
Druy pojištění
grupoasekuro
Druh pojištění
proprietoasekuro
Druh pojištění
inundoasekuro
Druh pojištění
fajroasekuro
Druh pojištění
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Dotaz o trvání pojištění
Kio estas la prezo por la asekuro?
Dotaz, kolik stojí pojištění