francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
kuranta konto
compte courant
Druh bankovního účtu
ŝparadoj konto
compte d'épargne
Druh bankovního účtu
persona konto
compte personnel
Druh bankovního účtu
kuna konto
compte commun
Druh bankovního účtu
infana konto
livret jeune
Druh bankovního účtu
fremda valuto konto
compte en devise étrangère
Druh bankovního účtu
afera konto
compte professionnel
Druh bankovního účtu
studenta konto
compte pour les étudiants
Druh bankovního účtu
Ĉu estas monataj kotizoj?
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Quel est le taux d'intérêt ?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
Mi perdis mian kreditkarton.
J'ai perdu ma carte bancaire.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Ma carte bancaire a été volée.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
Mi bezonas anstataŭan karton.
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Dotaz ohledně půjček
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Quels sont les taux d'intérêt ?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Dotaz ohledně hypoték
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
J'achète ma première propriété.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
J’achète une seconde propriété.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
J'achète une propriété à mettre en location.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Je voudrais souscrire à une assurance.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
hejma/domanara asekuro
assurance habitation
Druh pojištění
vojaĝa asekuro
assurance voyage
Druh pojištění
viva asekuro
assurance vie
Druh pojištění
sana asekuro
assurance maladie
Druh pojištění
aŭtoasekuro
assurance auto
Druh pojištění
dombestoasekuro
assurance vétérinaire
Druh pojištění
ŝtela asekuro
assurance vol
Druh pojištění
hipoteka protekto
protection hypothécaire
Druh pojištění
studentoposedoj
assurance étudiant
Druy pojištění
grupoasekuro
assurance collective
Druh pojištění
proprietoasekuro
assurance de biens
Druh pojištění
inundoasekuro
assurance inondation
Druh pojištění
fajroasekuro
assurance incendie
Druh pojištění
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Dotaz o trvání pojištění
Kio estas la prezo por la asekuro?
Quel est le coût de l'assurance ?
Dotaz, kolik stojí pojištění