finsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Kuinka paljon muiden pankkien raha-automaattien käyttäminen maksaa?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Haluaisin avata pankkitilin.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Haluaisin sulkea pankkitilini
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Voinko avata pankkitilin internetissä?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Millaisen pankkikortin saan tilin avaamisen yhteydessä?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Voinko hoitaa pankkiasiani matkapuhelimella?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Minkälaisia pankkitilejä teillä on?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
kuranta konto
käyttötili
Druh bankovního účtu
ŝparadoj konto
säästötili
Druh bankovního účtu
persona konto
henkilökohtainen tili
Druh bankovního účtu
kuna konto
yhteistili
Druh bankovního účtu
infana konto
lasten tili
Druh bankovního účtu
fremda valuto konto
tili ulkomaista valuuttaa varten
Druh bankovního účtu
afera konto
liiketili
Druh bankovního účtu
studenta konto
tili opiskelijoille
Druh bankovního účtu
Ĉu estas monataj kotizoj?
Muodostuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Paljonko kansainvälisistä tilisiirroista aiheutuu kustannuksia?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Korvaako vakuutus, jos korttini katoaa tai varastetaan?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Saanko sekkivihkon?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Mikä on talletuskorko?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Millä tavoin pystytte suojelemaan minua petoksilta?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
Mi perdis mian kreditkarton.
Hukkasin luottokorttini.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Minun luottokorttini varastettiin.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Voitteko sulkea pankkitilini?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
Mi bezonas anstataŭan karton.
Tarvitsen uuden pankkikortin.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Haluaisin saada lisätietoa lainoista.
Dotaz ohledně půjček
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Mitä minun tulisi tietää korkotasosta?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Haluaisin saada lisätietoa asuntolainoista.
Dotaz ohledně hypoték
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Haluaisin puhua asuntolainaneuvojan kanssa.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Olen ostamassa ensimmäistä taloani.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Olen ostamassa toista kiinteistöäni.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Haluan ottaa uuden asuntolainan.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Haluaisin käydä läpi asuntolainani tilanteen.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Olen ostamassa asuntoa vuokrattavaksi.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Minun vuosittaiset bruttotuloni ovat ______.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Haluaisin ostaa vakuutuksen.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
hejma/domanara asekuro
kotivakuutus
Druh pojištění
vojaĝa asekuro
matkavakuutus
Druh pojištění
viva asekuro
henkivakuutus
Druh pojištění
sana asekuro
sairausvakuutus
Druh pojištění
aŭtoasekuro
autovakuutus
Druh pojištění
dombestoasekuro
lemmikkivakuutus
Druh pojištění
ŝtela asekuro
murtovakuutus
Druh pojištění
hipoteka protekto
asuntolainan korkosuoja
Druh pojištění
studentoposedoj
opiskelijan vakuutus
Druy pojištění
grupoasekuro
ryhmävakuutus
Druh pojištění
proprietoasekuro
varallisuusvakuutus
Druh pojištění
inundoasekuro
tulvavakuutus
Druh pojištění
fajroasekuro
palovakuutus
Druh pojištění
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Kuinka monta kuukautta vakuutukseni on voimassa?
Dotaz o trvání pojištění
Kio estas la prezo por la asekuro?
Kuinka paljon vakuutus maksaa?
Dotaz, kolik stojí pojištění