čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
我想要开一个银行账户。
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Mi ŝatus fermi bankan konton.
我想要注销我的银行账户。
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
请问我能在网上开户吗?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
请问我能在手机上管理账户么?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
kuranta konto
活期账户
Druh bankovního účtu
ŝparadoj konto
储蓄账户
Druh bankovního účtu
persona konto
个人账户
Druh bankovního účtu
kuna konto
联名账户
Druh bankovního účtu
infana konto
儿童账户
Druh bankovního účtu
fremda valuto konto
外国货币账户
Druh bankovního účtu
afera konto
商务账户
Druh bankovního účtu
studenta konto
学生账户
Druh bankovního účtu
Ĉu estas monataj kotizoj?
请问有月费吗?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
请问国际转账的手续费是多少?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
请问我会有支票簿吗?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
储蓄利率是多少?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
您能如何防止我被诈骗?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
Mi perdis mian kreditkarton.
我丢失了我的信用卡。
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
我的信用卡被偷了。
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Ĉu vi povas bloki mian konton?
您能冻结我的账户吗?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
Mi bezonas anstataŭan karton.
我需要补办一张卡。
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
我想要了解贷款信息。
Dotaz ohledně půjček
Kion vi povas diri min pri la interezo?
您能给我说说利率信息吗?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Dotaz ohledně hypoték
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
我正在考虑买第一套房子。
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
这是我在购买的第二套房子。
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
我想要再抵押。
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
我想要评估我的抵押贷款。
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
我想要买一处房产出租。
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Mia malneta jara enspezo estas ______.
我的年收入大概______。
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
我想要买一份保险。
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
hejma/domanara asekuro
家庭保险
Druh pojištění
vojaĝa asekuro
旅游保险
Druh pojištění
viva asekuro
人身保险
Druh pojištění
sana asekuro
健康保险
Druh pojištění
aŭtoasekuro
汽车保险
Druh pojištění
dombestoasekuro
宠物保险
Druh pojištění
ŝtela asekuro
失窃保险
Druh pojištění
hipoteka protekto
抵押贷款保险
Druh pojištění
studentoposedoj
学生财物保险
Druy pojištění
grupoasekuro
团体保险
Druh pojištění
proprietoasekuro
财产保险
Druh pojištění
inundoasekuro
洪水保险
Druh pojištění
fajroasekuro
火灾保险
Druh pojištění
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
我的保险能保多久?
Dotaz o trvání pojištění
Kio estas la prezo por la asekuro?
请问我的保险多少钱?
Dotaz, kolik stojí pojištění