česky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
kuranta konto
běžný účet
Druh bankovního účtu
ŝparadoj konto
spořící účet
Druh bankovního účtu
persona konto
osobní účet
Druh bankovního účtu
kuna konto
společný účet
Druh bankovního účtu
infana konto
dětský účet
Druh bankovního účtu
fremda valuto konto
cizoměnový účet
Druh bankovního účtu
afera konto
obchodní účet
Druh bankovního účtu
studenta konto
studentský účet
Druh bankovního účtu
Ĉu estas monataj kotizoj?
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Dostanu šekovou knížku?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Jaká je spořící úroková sazba?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
Mi perdis mian kreditkarton.
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Moje kreditní karta byla ukradena.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Můžete zablokovat můj účet?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
Mi bezonas anstataŭan karton.
Potřebuji náhradní kartu.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Dotaz ohledně půjček
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Dotaz ohledně hypoték
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Kupuji můj první dům.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Kupuji druhou nemovitost.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Můj hrubý roční příjem je ______.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
hejma/domanara asekuro
pojištění domu/domácnosti
Druh pojištění
vojaĝa asekuro
cestovní pojištění
Druh pojištění
viva asekuro
životní pojištění
Druh pojištění
sana asekuro
zdravotní pojištění
Druh pojištění
aŭtoasekuro
povinné ručení
Druh pojištění
dombestoasekuro
pojištění mazlíčků
Druh pojištění
ŝtela asekuro
pojištění proti krádeži
Druh pojištění
hipoteka protekto
pojištění hypotéky
Druh pojištění
studentoposedoj
pojištění majetku studenta
Druy pojištění
grupoasekuro
skupinové pojištění osob
Druh pojištění
proprietoasekuro
pojištění majetku
Druh pojištění
inundoasekuro
pojištění proti povodním
Druh pojištění
fajroasekuro
pojištění proti požáru
Druh pojištění
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Dotaz o trvání pojištění
Kio estas la prezo por la asekuro?
Kolik stojí to pojištění?
Dotaz, kolik stojí pojištění