anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
What are the fees if I use external ATMs?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
I would like to open a bank account.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Mi ŝatus fermi bankan konton.
I would like to close my bank account.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Can I open a bank account online?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Will I get a debit card or a credit card?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Can I use banking on my cell?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
What types of bank accounts do you have?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
kuranta konto
current account
Druh bankovního účtu
ŝparadoj konto
savings account
Druh bankovního účtu
persona konto
personal account
Druh bankovního účtu
kuna konto
joint account
Druh bankovního účtu
infana konto
children's account
Druh bankovního účtu
fremda valuto konto
foreign currency account
Druh bankovního účtu
afera konto
business account
Druh bankovního účtu
studenta konto
student account
Druh bankovního účtu
Ĉu estas monataj kotizoj?
Are there any monthly fees?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
What are the commissions for international transfers?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Do I get a checkbook?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
What is the savings interest rate?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
In what ways can you protect me from frauds?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
Mi perdis mian kreditkarton.
I lost my credit card.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
My credit card was stolen.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Can you block my account?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
Mi bezonas anstataŭan karton.
I need a replacement card.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
I would like to have some information about loans.
Dotaz ohledně půjček
Kion vi povas diri min pri la interezo?
What can you tell me about the interest rate?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
I would like to have some information about mortgages.
Dotaz ohledně hypoték
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
I would like to speak with a mortgage advisor.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
I am buying my first home.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
I am buying a second property.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
I would like to remortgage.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
I would like to review my existing mortgage.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
I am buying a property to let.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Mia malneta jara enspezo estas ______.
My gross annual income is ______.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
I would like to purchase insurance.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
hejma/domanara asekuro
home/household insurance
Druh pojištění
vojaĝa asekuro
travel insurance
Druh pojištění
viva asekuro
life insurance
Druh pojištění
sana asekuro
health insurance
Druh pojištění
aŭtoasekuro
car insurance
Druh pojištění
dombestoasekuro
pet insurance
Druh pojištění
ŝtela asekuro
theft insurance
Druh pojištění
hipoteka protekto
mortgage protection
Druh pojištění
studentoposedoj
student possessions
Druy pojištění
grupoasekuro
group insurance
Druh pojištění
proprietoasekuro
property insurance
Druh pojištění
inundoasekuro
flood insurance
Druh pojištění
fajroasekuro
fire insurance
Druh pojištění
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
For how many months will I be covered?
Dotaz o trvání pojištění
Kio estas la prezo por la asekuro?
What is the price for the insurance?
Dotaz, kolik stojí pojištění