italsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

我想要开一个银行账户。
Vorrei aprire un conto corrente.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
我想要注销我的银行账户。
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
请问我能在网上开户吗?
Posso aprire un conto corrente online?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
请问我能在手机上管理账户么?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
请问你们有哪些种类的银行账户?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
活期账户
conto corrente
Druh bankovního účtu
储蓄账户
conto di risparmio
Druh bankovního účtu
个人账户
conto personale
Druh bankovního účtu
联名账户
conto cointestato
Druh bankovního účtu
儿童账户
conto per bambini
Druh bankovního účtu
外国货币账户
conto in valuta estera
Druh bankovního účtu
商务账户
conto aziendale
Druh bankovního účtu
学生账户
conto per studenti
Druh bankovního účtu
请问有月费吗?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
请问国际转账的手续费是多少?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
请问我会有支票簿吗?
Riceverò un libretto degli assegni?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
储蓄利率是多少?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
您能如何防止我被诈骗?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
我丢失了我的信用卡。
Ho smarrito la mia carta di credito
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
我的信用卡被偷了。
La mia carta di credito è stata rubata
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
您能冻结我的账户吗?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
我需要补办一张卡。
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

我想要了解贷款信息。
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Dotaz ohledně půjček
您能给我说说利率信息吗?
Qual è il tasso d'interesse?
Dotaz ohledně úrokové sazby
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Dotaz ohledně hypoték
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
我正在考虑买第一套房子。
Sto comprando la mia prima casa.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
这是我在购买的第二套房子。
Sto comprando una seconda proprietà.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
我想要再抵押。
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
我想要评估我的抵押贷款。
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
我想要买一处房产出租。
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
我的年收入大概______。
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

我想要买一份保险。
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
家庭保险
assicurazione sulla casa
Druh pojištění
旅游保险
assicurazione viaggi
Druh pojištění
人身保险
assicurazione sulla vita
Druh pojištění
健康保险
assicurazione sanitaria
Druh pojištění
汽车保险
assicurazione auto
Druh pojištění
宠物保险
assicurazione per gli animali domestici
Druh pojištění
失窃保险
assicurazione contro il furto
Druh pojištění
抵押贷款保险
protezione mutuo
Druh pojištění
学生财物保险
assicurazione sui beni degli studenti
Druy pojištění
团体保险
polizza collettiva
Druh pojištění
财产保险
assicurazione sui titoli di proprietà
Druh pojištění
洪水保险
assicurazione contro le inondazioni
Druh pojištění
火灾保险
assicurazione contro gli incendi
Druh pojištění
我的保险能保多久?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Dotaz o trvání pojištění
请问我的保险多少钱?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Dotaz, kolik stojí pojištění