francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

我想要开一个银行账户。
Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
我想要注销我的银行账户。
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
请问我能在网上开户吗?
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
请问我能在手机上管理账户么?
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
请问你们有哪些种类的银行账户?
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
活期账户
compte courant
Druh bankovního účtu
储蓄账户
compte d'épargne
Druh bankovního účtu
个人账户
compte personnel
Druh bankovního účtu
联名账户
compte commun
Druh bankovního účtu
儿童账户
livret jeune
Druh bankovního účtu
外国货币账户
compte en devise étrangère
Druh bankovního účtu
商务账户
compte professionnel
Druh bankovního účtu
学生账户
compte pour les étudiants
Druh bankovního účtu
请问有月费吗?
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
请问国际转账的手续费是多少?
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
请问我会有支票簿吗?
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
储蓄利率是多少?
Quel est le taux d'intérêt ?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
您能如何防止我被诈骗?
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
我丢失了我的信用卡。
J'ai perdu ma carte bancaire.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
我的信用卡被偷了。
Ma carte bancaire a été volée.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
您能冻结我的账户吗?
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
我需要补办一张卡。
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

我想要了解贷款信息。
Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Dotaz ohledně půjček
您能给我说说利率信息吗?
Quels sont les taux d'intérêt ?
Dotaz ohledně úrokové sazby
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Dotaz ohledně hypoték
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
我正在考虑买第一套房子。
J'achète ma première propriété.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
这是我在购买的第二套房子。
J’achète une seconde propriété.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
我想要再抵押。
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
我想要评估我的抵押贷款。
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
我想要买一处房产出租。
J'achète une propriété à mettre en location.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
我的年收入大概______。
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

我想要买一份保险。
Je voudrais souscrire à une assurance.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
家庭保险
assurance habitation
Druh pojištění
旅游保险
assurance voyage
Druh pojištění
人身保险
assurance vie
Druh pojištění
健康保险
assurance maladie
Druh pojištění
汽车保险
assurance auto
Druh pojištění
宠物保险
assurance vétérinaire
Druh pojištění
失窃保险
assurance vol
Druh pojištění
抵押贷款保险
protection hypothécaire
Druh pojištění
学生财物保险
assurance étudiant
Druy pojištění
团体保险
assurance collective
Druh pojištění
财产保险
assurance de biens
Druh pojištění
洪水保险
assurance inondation
Druh pojištění
火灾保险
assurance incendie
Druh pojištění
我的保险能保多久?
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Dotaz o trvání pojištění
请问我的保险多少钱?
Quel est le coût de l'assurance ?
Dotaz, kolik stojí pojištění