španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
běžný účet
cuenta corriente
Druh bankovního účtu
spořící účet
cuenta de ahorros
Druh bankovního účtu
osobní účet
cuenta personal
Druh bankovního účtu
společný účet
cuenta conjunta
Druh bankovního účtu
dětský účet
cuenta infantil
Druh bankovního účtu
cizoměnový účet
cuenta en moneda extranjera
Druh bankovního účtu
obchodní účet
cuenta comercial
Druh bankovního účtu
studentský účet
cuenta para estudiantes
Druh bankovního účtu
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Dostanu šekovou knížku?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
Jaká je spořící úroková sazba?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
He perdido mi tarjeta de crédito.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
Moje kreditní karta byla ukradena.
Me han robado la tarjeta de crédito.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Můžete zablokovat můj účet?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
Potřebuji náhradní kartu.
Necesito una tarjeta nueva.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Dotaz ohledně půjček
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Dotaz ohledně hypoték
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
Kupuji můj první dům.
Me voy a comprar mi primera casa.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
Kupuji druhou nemovitost.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Můj hrubý roční příjem je ______.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Me gustaría contratar un seguro.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
pojištění domu/domácnosti
seguro de hogar
Druh pojištění
cestovní pojištění
seguro de viaje
Druh pojištění
životní pojištění
seguro de vida
Druh pojištění
zdravotní pojištění
seguro de salud
Druh pojištění
povinné ručení
seguro de coche
Druh pojištění
pojištění mazlíčků
seguro de mascotas
Druh pojištění
pojištění proti krádeži
seguro de robo
Druh pojištění
pojištění hypotéky
seguro hipotecario
Druh pojištění
pojištění majetku studenta
seguro de bienes para estudiantes
Druy pojištění
skupinové pojištění osob
seguro colectivo
Druh pojištění
pojištění majetku
seguro de bienes
Druh pojištění
pojištění proti povodním
seguro de inundaciones
Druh pojištění
pojištění proti požáru
seguro de incendios
Druh pojištění
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Dotaz o trvání pojištění
Kolik stojí to pojištění?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Dotaz, kolik stojí pojištění