italsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Vorrei aprire un conto corrente.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Posso aprire un conto corrente online?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
běžný účet
conto corrente
Druh bankovního účtu
spořící účet
conto di risparmio
Druh bankovního účtu
osobní účet
conto personale
Druh bankovního účtu
společný účet
conto cointestato
Druh bankovního účtu
dětský účet
conto per bambini
Druh bankovního účtu
cizoměnový účet
conto in valuta estera
Druh bankovního účtu
obchodní účet
conto aziendale
Druh bankovního účtu
studentský účet
conto per studenti
Druh bankovního účtu
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Dostanu šekovou knížku?
Riceverò un libretto degli assegni?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
Jaká je spořící úroková sazba?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Ho smarrito la mia carta di credito
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
Moje kreditní karta byla ukradena.
La mia carta di credito è stata rubata
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Můžete zablokovat můj účet?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
Potřebuji náhradní kartu.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Dotaz ohledně půjček
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Qual è il tasso d'interesse?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Dotaz ohledně hypoték
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
Kupuji můj první dům.
Sto comprando la mia prima casa.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
Kupuji druhou nemovitost.
Sto comprando una seconda proprietà.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Můj hrubý roční příjem je ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
pojištění domu/domácnosti
assicurazione sulla casa
Druh pojištění
cestovní pojištění
assicurazione viaggi
Druh pojištění
životní pojištění
assicurazione sulla vita
Druh pojištění
zdravotní pojištění
assicurazione sanitaria
Druh pojištění
povinné ručení
assicurazione auto
Druh pojištění
pojištění mazlíčků
assicurazione per gli animali domestici
Druh pojištění
pojištění proti krádeži
assicurazione contro il furto
Druh pojištění
pojištění hypotéky
protezione mutuo
Druh pojištění
pojištění majetku studenta
assicurazione sui beni degli studenti
Druy pojištění
skupinové pojištění osob
polizza collettiva
Druh pojištění
pojištění majetku
assicurazione sui titoli di proprietà
Druh pojištění
pojištění proti povodním
assicurazione contro le inondazioni
Druh pojištění
pojištění proti požáru
assicurazione contro gli incendi
Druh pojištění
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Dotaz o trvání pojištění
Kolik stojí to pojištění?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Dotaz, kolik stojí pojištění