francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
běžný účet
compte courant
Druh bankovního účtu
spořící účet
compte d'épargne
Druh bankovního účtu
osobní účet
compte personnel
Druh bankovního účtu
společný účet
compte commun
Druh bankovního účtu
dětský účet
livret jeune
Druh bankovního účtu
cizoměnový účet
compte en devise étrangère
Druh bankovního účtu
obchodní účet
compte professionnel
Druh bankovního účtu
studentský účet
compte pour les étudiants
Druh bankovního účtu
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Dostanu šekovou knížku?
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
Jaká je spořící úroková sazba?
Quel est le taux d'intérêt ?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
J'ai perdu ma carte bancaire.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
Moje kreditní karta byla ukradena.
Ma carte bancaire a été volée.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Můžete zablokovat můj účet?
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
Potřebuji náhradní kartu.
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Dotaz ohledně půjček
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Quels sont les taux d'intérêt ?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Dotaz ohledně hypoték
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
Kupuji můj první dům.
J'achète ma première propriété.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
Kupuji druhou nemovitost.
J’achète une seconde propriété.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
J'achète une propriété à mettre en location.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Můj hrubý roční příjem je ______.
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Je voudrais souscrire à une assurance.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
pojištění domu/domácnosti
assurance habitation
Druh pojištění
cestovní pojištění
assurance voyage
Druh pojištění
životní pojištění
assurance vie
Druh pojištění
zdravotní pojištění
assurance maladie
Druh pojištění
povinné ručení
assurance auto
Druh pojištění
pojištění mazlíčků
assurance vétérinaire
Druh pojištění
pojištění proti krádeži
assurance vol
Druh pojištění
pojištění hypotéky
protection hypothécaire
Druh pojištění
pojištění majetku studenta
assurance étudiant
Druy pojištění
skupinové pojištění osob
assurance collective
Druh pojištění
pojištění majetku
assurance de biens
Druh pojištění
pojištění proti povodním
assurance inondation
Druh pojištění
pojištění proti požáru
assurance incendie
Druh pojištění
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Dotaz o trvání pojištění
Kolik stojí to pojištění?
Quel est le coût de l'assurance ?
Dotaz, kolik stojí pojištění