esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
běžný účet
kuranta konto
Druh bankovního účtu
spořící účet
ŝparadoj konto
Druh bankovního účtu
osobní účet
persona konto
Druh bankovního účtu
společný účet
kuna konto
Druh bankovního účtu
dětský účet
infana konto
Druh bankovního účtu
cizoměnový účet
fremda valuto konto
Druh bankovního účtu
obchodní účet
afera konto
Druh bankovního účtu
studentský účet
studenta konto
Druh bankovního účtu
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Ĉu estas monataj kotizoj?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Dostanu šekovou knížku?
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
Jaká je spořící úroková sazba?
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Mi perdis mian kreditkarton.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
Moje kreditní karta byla ukradena.
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Můžete zablokovat můj účet?
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
Potřebuji náhradní kartu.
Mi bezonas anstataŭan karton.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Dotaz ohledně půjček
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Dotaz ohledně úrokové sazby
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Dotaz ohledně hypoték
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
Kupuji můj první dům.
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
Kupuji druhou nemovitost.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
Můj hrubý roční příjem je ______.
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
pojištění domu/domácnosti
hejma/domanara asekuro
Druh pojištění
cestovní pojištění
vojaĝa asekuro
Druh pojištění
životní pojištění
viva asekuro
Druh pojištění
zdravotní pojištění
sana asekuro
Druh pojištění
povinné ručení
aŭtoasekuro
Druh pojištění
pojištění mazlíčků
dombestoasekuro
Druh pojištění
pojištění proti krádeži
ŝtela asekuro
Druh pojištění
pojištění hypotéky
hipoteka protekto
Druh pojištění
pojištění majetku studenta
studentoposedoj
Druy pojištění
skupinové pojištění osob
grupoasekuro
Druh pojištění
pojištění majetku
proprietoasekuro
Druh pojištění
pojištění proti povodním
inundoasekuro
Druh pojištění
pojištění proti požáru
fajroasekuro
Druh pojištění
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Dotaz o trvání pojištění
Kolik stojí to pojištění?
Kio estas la prezo por la asekuro?
Dotaz, kolik stojí pojištění