španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Banka

Banka - Obecně

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích
What are the fees if I use external ATMs?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu

I would like to open a bank account.
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet
I would like to close my bank account.
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet
Can I open a bank account online?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet
Will I get a debit card or a credit card?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem
Can I use banking on my cell?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení
What types of bank accounts do you have?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné
current account
cuenta corriente
Druh bankovního účtu
savings account
cuenta de ahorros
Druh bankovního účtu
personal account
cuenta personal
Druh bankovního účtu
joint account
cuenta conjunta
Druh bankovního účtu
children's account
cuenta infantil
Druh bankovního účtu
foreign currency account
cuenta en moneda extranjera
Druh bankovního účtu
business account
cuenta comercial
Druh bankovního účtu
student account
cuenta para estudiantes
Druh bankovního účtu
Are there any monthly fees?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky
What are the commissions for international transfers?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení
Do I get a checkbook?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku
What is the savings interest rate?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě
In what ways can you protect me from frauds?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
I lost my credit card.
He perdido mi tarjeta de crédito.
Uvést, že jste ztratili kreditní kartu
My credit card was stolen.
Me han robado la tarjeta de crédito.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena
Can you block my account?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet
I need a replacement card.
Necesito una tarjeta nueva.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc

I would like to have some information about loans.
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Dotaz ohledně půjček
What can you tell me about the interest rate?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Dotaz ohledně úrokové sazby
I would like to have some information about mortgages.
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Dotaz ohledně hypoték
I would like to speak with a mortgage advisor.
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem
I am buying my first home.
Me voy a comprar mi primera casa.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům
I am buying a second property.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost
I would like to remortgage.
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku
I would like to review my existing mortgage.
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
I am buying a property to let.
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat
My gross annual income is ______.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění

I would like to purchase insurance.
Me gustaría contratar un seguro.
Uvést, že byste si rádi koupili pojištění
home/household insurance
seguro de hogar
Druh pojištění
travel insurance
seguro de viaje
Druh pojištění
life insurance
seguro de vida
Druh pojištění
health insurance
seguro de salud
Druh pojištění
car insurance
seguro de coche
Druh pojištění
pet insurance
seguro de mascotas
Druh pojištění
theft insurance
seguro de robo
Druh pojištění
mortgage protection
seguro hipotecario
Druh pojištění
student possessions
seguro de bienes para estudiantes
Druy pojištění
group insurance
seguro colectivo
Druh pojištění
property insurance
seguro de bienes
Druh pojištění
flood insurance
seguro de inundaciones
Druh pojištění
fire insurance
seguro de incendios
Druh pojištění
For how many months will I be covered?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Dotaz o trvání pojištění
What is the price for the insurance?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Dotaz, kolik stojí pojištění